3 ชนิดบันไดไม้จริงที่นิยมใช้ อะไรคือความแตกต่าง ข้อดีข้อด้อยของบันไดไม้จริงแต่ละชนิด

Last updated: Jul 13, 2020  |  2042 จำนวนผู้เข้าชม  |  Articles

3 ชนิดบันไดไม้จริงที่นิยมใช้ อะไรคือความแตกต่าง ข้อดีข้อด้อยของบันไดไม้จริงแต่ละชนิด

บันไดไม้จริงเป็นที่นิยมอย่างมาก เหมาะสำหรับงานบ้านพักอาศัยในปัจจุบัน บันไดไม้จริงมีความสวยงามของลายไม้ธรรมชาติ

การพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิต บันไดไม้จริงแบ่งเป็น 3 ชนิดบันได

 • บันไดไม้จริงทั้งชิ้น(Solid wood stairways) 
 • บันไดไม้จริงเอ็นจิเนียร์ (Engineering wood stairways)
 • บันไดไม้จริงประสาน (Solid joint stairways) 

ข้อดีของบันไดไม้จริง ทำไมถึงเป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบัน

 • บันไดไม้จริงผิวหน้ามีความสวยงามของลายไม้ธรรมชาติ
 • มีความแข็งแรงด้วยคุณสมบัติของไม้เนื้อแข็ง

ข้อจำกัดของบันไดไม้จริง คืออาจมีการโก่งตัวของบันไดหลังการใช้งาน ปัจจุบันมีการพัฒนากระบวนการผลิตบันไดไม้จริงให้ทันสมัย เพื่อแก้ปัญหาการโก่งตัว

การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อผลิตบันไดที่ตอบโจทย์การการใช้งานและการออกแบบ

 • บันไดไม้จริงเอ็นจิเนียร์ปิดผิว (Engineering wood stairways) หรือบันไดไม้ประสาน (Solid jiont stairways) เป็นการประกอบขึ้นรูปบันไดด้วยเทคโนโลยีใหม่เป็นการพัฒนาการผลิตบันได เพื่อทดแทนการใช้ไม้จริงทั้งชิ้น(Solid stairways) ที่มีปัญหาการโก่งตัวหลังการใช้งาน 
 • บันไดไม้จริงเอ็นจิเนียร์ปิดผิว (Engineering wood stairways) การประกอบขึ้นรูปในส่วนโครงสร้างและปิดผิวไม้จริง ป้องกันการโก่งตัวของบันได และยังทำให้สามารถผลิตบันไดชิ้นเดียว ที่มีขนาดความกว้างและความยาวสูงสุดได้ 3.5เมตร ความหนาของบันไดสูงสุด 10เซนติเมตร
 • ช่วยเพิ่มขนาดของบันไดให้มีขนาดความกว้าง ความยาว และความหนา ให้ผลิตได้ตามขนาดที่ต้องการ เพิ่มทางเลือกในการออกแบบ

ทำความรู้จัก กระบวนการผลิต ข้อดี ข้อด้อย ของบันไดไม้จริงทั้ง 3 ชนิด

บันไดไม้จริงทั้ง 3 รูปแบบเป็นการนำไม้จริงทั้งชิ้นมาผลิตเป็นบันได การแบ่งชนิดรูปแบบ แบ่งตามการประกอบขึ้นรูปในชั้นโครงสร้างของบันได

 1. บันไดไม้จริง ผลิตจากไม้จริงทั้งชิ้น ทำเป็นบันไดลูกนอนและชานพัก ผ่านกระบวนการอบเพื่อลดการโก่งตัว 
  • ข้อดีของบันไดไม้จริง 
   • มีความแข็งแรง กระบวนการผลิตทำได้ง่าย สามารถใช้ชิ้นไม้ที่มีตัดลูกนอนและชานพักตามขนาดได้เองที่หน้างาน
  • ข้อจำกัดของบันไดไม้จริง
   • บันไดไม้จริงต้องผ่านกระบวนการอบไม้ และคัดสรรไม้ที่ดี เพื่อลดการโก่งตัวของบันไดไม้หลังการใช้งาน เนื่องจากเป็นไม้ธรรมชาติ100% แม้จะมีการควบคุมคุณภาพและกระบวนการผลิต ทำให้ไม่สามารถควบคุมการโก่งของบันไดได้100% หลังการใช้งาน
   • สำหรับชานพักบันไดที่มีขนาดใหญ่ จะไม่สามารถใช้ไม้ชานพักบันไดแบบชิ้นเดียวได้ ต้องใช้ไม้จริงทำรางลิ้นมาประกอบเป็นชานพักบันได 

 2. บันไดไม้จริงเอ็นจิเนียร์ ผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงขึ้นรูป ส่วนโครงสร้างบันไดเป็นการประสานชิ้นไม้เนื้อแข็งขึ้นรูปเป็นแผ่นตามขนาด ผิวหน้าบันไดไม้จริงเอ็นจิเนียร์เป็นการปิดผิวหน้าของชิ้นไม้ประสานส่วนโครงสร้างบันไดด้วยไม้จริงหนา3มิล ผิวหน้าของบันไดไม้เอ็นจิเนียร์มีความสวยงามด้วยหน้าไม้จริงที่ปิดผิว
  • ข้อดีของบันไดไม้จริงเอ็นจิเนียร์ มีความแข็งแรงคงทน ทนต่อความชื้นและแรงกระแทกสูง ส่วนโครงสร้างบันไดไม้จริงเอ็นจิเนียร์ ช่วยลดการใช้ไม้จริงทั้งชิ้นที่มีราคาสูง ทำให้บันไดไม้จริงเอ็นจิเนียร์มีราคาถูก การประสานชิ้นไม้ช่วยลดการโก่งตัวของไม้บันไดหลังการใช้งาน เป็นการลดการสูญเสียของไม้ธรรมชาติ นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์
 3. บันไดไม้จริงประสาน เป็นการใช้เทคโนโลยีขึ้นรูป ด้วยการประสานชิ้นไม้ขนาดความกว้าง 40-50มิล ขึ้นรูปตามขนาดลูกนอน และขนาดชานพัก ผิวหน้าบันไดไม้ประสานเป็นชิ้นไม้ต่อประสานลักษณะเหมือนไม้ปาร์เก้ ที่นิยมใช้ปัจจุบันคือไม้ยางพาราประสาน ซึ่งหาวัตถุดิบไม้ยางได้ง่ายกว่าไม้เนื้อแข็ง
  • ข้อดีของบันไดไม้ยางพาราประสาน คือมีราคาถูก เนื้อไม้ยางพารามีสีขาวเหลืองสามารถทำสีได้ง่าย ทำสีได้ตั้งแต่สีโไม้ทนอ่อนสีบีช สีโอ๊ค จนถึงสีโทนเข้มสีวอลนัท การประสานของชิ้นไม้ยางพาราประสาน ช่วยลดการโก่งตัวของบันไดหลังการใช้งาน

Powered by MakeWebEasy.com