3 ชนิดบันไดไม้จริง แบ่งตามกระบวนการผลิต อะไรคือความแตกต่างของบันไดไม้จริงแต่ละชนิด

Last updated: Oct 12, 2019  |  616 จำนวนผู้เข้าชม  |  Articles

3 ชนิดบันไดไม้จริง แบ่งตามกระบวนการผลิต อะไรคือความแตกต่างของบันไดไม้จริงแต่ละชนิด

บันไดไม้จริงแบ่งตามกระบวนการผลิตได้ 3 ชนิดรูปแบบ

ทั้ง 3 รูปแบบเป็นการนำไม้จริงทั้งชิ้นมาผลิตเป็นบันได แบ่งตามการประกอบขึ้นรูปในชั้นโครงสร้างของบันได

 1. บันไดไม้จริง ผลิตจากไม้จริงทั้งชิ้น ทำเป็นบันไดลูกนอนและชานพัก ผ่านกระบวนการอบเพื่อลดการโก่งตัว แต่ยังไม่สามารถควบคุมการโก่งของบันไดได้100%หลังการใช้งาน สำหรับชานพักบันไดที่มีขนาดใหญ่ จะไม่สามารถใช้ไม้ชานพักบันไดแบบชิ้นเดียวได้ ต้องใช้ไม้จริงทำรางลิ้นมาประกอบเป็นชานพักบันได 
  • ข้อดีของบันไดไม้จริง มีความแข็งแรง กระบวนการผลิตทำได้ง่าย สามารถใช้ชิ้นไม้ที่มีตัดลูกนอนและชานพักตามขนาดได้เองที่หน้างาน
  • ข้อจำกัดของบันไดไม้จริง บันไดไม้จริงต้องผ่านกระบวนการอบไม้ และคัดสรรไม้ที่ดี เพื่อลดการโก่งตัวของบันไดไม้หลังการใช้งาน
 2. บันไดไม้จริงเอ็นจิเนียร์ ผลิตด้วยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงขึ้นรูป ส่วนโครงสร้างบันไดเป็นการประสานชิ้นไม้เนื้อแข็งขึ้นรูปเป็นแผ่นตามขนาด ผิวหน้าบันไดไม้จริงเอ็นจิเนียร์เป็นการปิดผิวหน้าของชิ้นไม้ประสานส่วนโครงสร้างบันไดด้วยไม้จริงหนา3มิล ผิวหน้าของบันไดไม้เอ็นจิเนียร์มีความสวยงามด้วยหน้าไม้จริงที่ปิดผิว
  • ข้อดีของบันไดไม้จริงเอ็นจิเนียร์ มีความแข็งแรงคงทน ทนต่อความชื้นและแรงกระแทกสูง ส่วนโครงสร้างบันไดไม้จริงเอ็นจิเนียร์ ช่วยลดการใช้ไม้จริงทั้งชิ้นที่มีราคาสูง ทำให้บันไดไม้จริงเอ็นจิเนียร์มีราคาถูก การประสานชิ้นไม้ช่วยลดการโก่งตัวของไม้บันไดหลังการใช้งาน เป็นการลดการสูญเสียของไม้ธรรมชาติ นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์
 3. บันไดไม้จริงประสาน เป็นการใช้เทคโนโลยีขึ้นรูป ด้วยการประสานชิ้นไม้ขนาดความกว้าง 40-50มิล ขึ้นรูปตามขนาดลูกนอน และขนาดชานพัก ผิวหน้าบันไดไม้ประสานเป็นชิ้นไม้ต่อประสานลักษณะเหมือนไม้ปาร์เก้ ที่นิยมใช้ปัจจุบันคือไม้ยางพาราประสาน ซึ่งหาวัตถุดิบไม้ยางได้ง่ายกว่าไม้เนื้อแข็ง
  • ข้อดีของบันไดไม้ยางพาราประสาน คือมีราคาถูก เนื้อไม้ยางพารามีสีขาวเหลืองสามารถทำสีได้ง่าย ทำสีได้ตั้งแต่สีโไม้ทนอ่อนสีบีช สีโอ๊ค จนถึงสีโทนเข้มสีวอลนัท การประสานของชิ้นไม้ยางพาราประสาน ช่วยลดการโก่งตัวของบันไดหลังการใช้งาน

Powered by MakeWebEasy.com