เปรียบเทียบข้อดีของบันไดบ้านแต่ละชนิด แบ่งตามวัสดุและกระบวนการผลิตบันได

Last updated: Mar 1, 2020  |  1362 จำนวนผู้เข้าชม  |  Articles

เปรียบเทียบข้อดีของบันไดบ้านแต่ละชนิด แบ่งตามวัสดุและกระบวนการผลิตบันได

บันไดทั้ง 6 ชนิด มีข้อดีและข้อด้อยที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการใช้งาน การออกแบบ และงบประมาณ

 1. บันไดไม้จริง
  • ข้อดีของบันไดไม้จริง
   • บันไดไม้จริงผลิตจากไม้จริงทั้งชิ้น ทำให้ผิวหน้าของบันไดมีความสวยงามของลายไม้จริง บันไดไม้จริงทั้งชิ้นผลิตได้ง่าย กระบวนการผลิตมีความรวดเร็ว เป็นการตัดแต่งไสไม้จริงให้ได้ตามขนาดของบันได
  • ข้อด้อยของบันไดไม้จริง
   • บันไดไม้จริงมีราคาสูง เพราะเป็นการใช้ไม้จริงทั้งชิ้นมาทำบันได บันไดไม้จริงกรณีที่ไม่ผ่านการอบ เมื่อใช้ไปในระยะยาว มีการหดตัวและโก่งตัวของไม้บันไดได้ กรณีขนาดของบันไดมีขนาดใหญ่ จะหาชิ้นไม้จริงทั้งชิ้นมาทำบันไดได้ยาก 
 2. บันไดไม้จริงเอ็นจิเนียร์
  • ข้อดีของบันไดไม้จริงเอ็นจิเนียร์
   • บันไดไม้จริงเอ็นจิเนียร์เป็นการประกอบขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย บันไดไม้จริงเอ็นจิเนียร์มีราคาถูกกว่าไม้จริงทั้งชิ้น 30-50% ขึ้นกับชนิดไม้ เพราะใช้ไม้จริงเฉพาะส่วนผิวหน้าที่แสดงลายไม้จริง ส่วนโครงสร้างใช้การประสานขึ้นรูปของไม้เนื้อแข็ง ปิดผิวด้วยผิวหน้าไม้จริงที่ต้องการความหนา 3 มิล ทำให้ประหยัดกว่าไม้จริงทั้งชิ้น บันไม้จริงเอ็นจิเนียร์ไม่โก่งตัวและหดตัว ช่วยลดการใช้ไม้โดยไม่จำเป็น บันไดไม้จริงเอ็นจิเนียร์ทำความกว้างและความยาวสูงสุด 3.50 เมตร ความหนาสูงสุด 5 เซนติเมตร บันไดไม้จริงเอ็นจิเนียร์เป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่นิยมไม้จริงในการออกแบบ
  • ข้อด้อยของบันไดไม้จริงเอ็นจิเนียร์
   • บันไดไม้จริงเอ็นจิเนียร์มีราคาสูงกว่า เมื่อเทียบราคากับบันไดไม้ยางพาราประสานกับบันไดลามิเนตสำเร็จรูป
 3. บันไดไม้ยางพาราประสาน
  • ข้อดีของบันไดไม้ยางพาราประสาน
   • บันไดไม้ยางพาราประสานมีราคาถูกกว่าบันไดไม้จริงและบันไดไม้จริงเอ็นจิเนียร์ ด้วยการที่ผลิตจากไม้ยางพาราซึ่งมีราคาถูกกว่าไม้เนื้อแข็ง ปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้สำหรับโครงการบ้านจัดสรร ด้วยความที่มีราคาถูก และสีของไม้ยางพาราประสานเป็นสีขาว สามารถย้อมสีได้ทุกเฉดสี จะนิยมทำสีให้เข้ากับพื้นไม้ชั้นสอง บันไดไม้ยางพาราประสานมีความทนทานต่อแรงกระแทกและรอยขีดข่วนได้มากกว่าบันไดปิดผิวลามิเนต
  • ข้อด้อยของบันไดไม้ยางพาราประสาน 
   • บันไดไม้ยางพาราประสานเป็นการประสานของชิ้นไม้ที่มีขนาดเล็ก ขึ้นรูปประสานกันเป็นแผ่น ทำให้ผิวหน้าจะเห็นเป็นรอยต่อของการประสานชิ้นไม้เหมือนไม้ปาร์เก้ ความสวยงามของผิวหน้าจะไม่เป็นชิ้นเดียวเหมือนบันไดไม้จริงเอ็นจิเนียร์และไม้จริงทั้งชิ้น ราคาบันไดไม้ยางพาราประสานมีราคาสูงกว่าบันไดMDFปิดผิวลามิเนต และบันไดวีว่าบอร์ดปิดผิวลามิเนต
 4. บันไดไม้MDFปิดผิวลามิเนตหรือบันไดลามิเนตสำเร็จรูป
  • ข้อดีของบันไดMDFปิดผิวลามิเนตหรือบันไดลามิเนตสำเร็จรูป
   • บันไดMDFปิดผิวลามิเนตมีราคาถูกที่สุดเทียบกับบันไดแต่ละชนิด บันไดมีความสวยงามของลายไม้สามารถเลือกลายได้มากกว่า10ลายไม้ ผิวหน้าบันไดMDFปิดผิวลามิเนต เป็นแผ่นลามิเนตลายไม้เคลือบเบลามีนป้องกันรอยขีดข่วน ความสวยงามของลายไม้มีรูปแบบลายไม้ธรรมชาติและลายไม้โมเดิร์น สามารถเลือกลายไม้ของบันไดเป็นลายไม้เดียวกับพื้นไม้ลามิเนตและลายไม้ใกล้เคียงพื้นกระเบื้องยางลายไม้ บันไดMDFปิดผิวลามิเนตสั่งผลิตได้ตามความต้องการ ขนาดความกว้างและความยาวสูงสุด 3.00 เมตร ความหนาสูงสุด 40 มิล
  • ข้อด้อยของบันไดMDFปิดผิวลามิเนต
   • บันไดปิดผิวลามิเนตป้องกันแรงกระแทกได้น้อยกว่า บันไดไม้จริง บันไดไม้จริงอ็นจิเนียร์และบันไดไม้ยางพาราประสาน บันไดMDFปิดผิวลามิเนตผิวหน้าเป็นแผ่นลามิเนตลายไม้กรณีโดนรอยขีดข่วนจะซ่อมแซมได้ยาก ไม่สามารถโป๊เก็บแต่งได้เหมือนบันไดไม้จริง บันไดปิดผิวลามิเนตป้องกันการสัมผัสน้ำในระยะเวลาสั้นๆ กรณีน้ำมาสัมผัสต้องรีบทำการเช็ด ไม่ทนต่อการสัมผัสความชื้นเป็นระยะเวลานาน
 5. บันไดวีว่าบอร์ดปิดผิวลามิเนต
  • ข้อดีของบันไดวีว่าบอร์ดปิดผิวลามิเนต
   • บันไดวีว่าบอร์ดปิดผิวลามิเนตมีราคาถูกเมื่อเทียบกับบันไดไม้จริง บันไดวีว่าบอร์ดปิดผิวลามิเนตมีความสวยงามของลายไม้ สามารถเลือกลายได้มากกว่า10ลายไม้ ส่วนโครงสร้างบันไดทำจากแผ่นวีว่าบอร์ดที่มีคุณสมบัติป้องกันน้ำและป้องกันปลวก บันไดวีว่าบอร์ดปิดผิวลามิเนตเป็นการพัฒนาเรื่องการทนน้ำและกันปลวก ซึ่งเป็นส่วนที่บันไดMDFปิดผิวลามิเนตทำไม่ได้ ผิวหน้าของบันไดวีว่าบอร์ดปิดผิวลามิเนตปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนตเคลือบเบลามีน ป้องกันรอยขีดข่วน ผิวหน้าบันไดวีว่าบอร์ดปิดผิวลามิเนตมีความสวยงามของลายไม้ ทั้งในรูปแบบลายไม้ธรรมชาติและลายไม้โมเดิร์น สามารถเลือกลายไม้เป็นลายไม้เดียวกับพื้นไม้ลามิเนตและลายไม้ใกล้เคียงพื้นกระเบื้องยางลายไม้ บันไดวีว่าบอร์ดปิดผิวลามิเนตสั่งผลิตได้ตามความต้องการ ขนาดความกว้างและความยาวสูงสุด 3.00 เมตร ความหนาสูงสุด 40 มิล
  • ข้อด้อยของบันไดวีว่าบอร์ดปิดผิวลามิเนต
   • บันไดวีว่าบอร์ดปิดผิวลามิเนตป้องกันแรงกระแทกได้น้อยกว่า บันไดไม้จริง บันไดไม้จริงอ็นจิเนียร์และบันไดไม้ยางพาราประสาน บันไดวีว่าบอร์ดปิดผิวลามิเนตผิวหน้าเป็นแผ่นลามิเนตลายไม้ กรณีโดนรอยขีดข่วนจะซ่อมแซมได้ยาก ไม่สามารถโป๊เก็บแต่งได้เหมือนบันไดไม้จริง
 6. บันไดไม้เทียมไฟเบอร์ซิเมนต์
  • ข้อดีของบันไดไม้เทียมไฟเบอร์ซิเมนต์
   • บันไดไฟเบอร์ซิเมนต์มีความคงทนต่อแรงกระแทก มีความแข็งแรงสูง ป้องกันน้ำและป้องกันปลวก บันไดไฟเบอร์ซิเมนต์ผลิตจากไฟเบอร์ซิเมนต์ ขึ้นรูปเป็นขนาดสำเร็จรูป บันไดไฟเบอร์ซิเมนต์มีราคาถูกกว่าบันไดไม้จริงและบันไดไม้จริงเอ็นจิเนียร์
  • ข้อด้อยของบันไดไฟเบอร์ซิเมนต์
   • บันไดไฟเบอร์ซิเมนต์ผิวหน้าเป็นการขึ้นรูปลายเสี้ยนไม้ การทำสีบันไดใช้การทาสีน้ำมันและสีย้อมไม้ ความสวยงามของบันไดไฟเอบร์ซิเมนต์จึงไม่มีรายละเอียดของลายไม้เป็นสีเรียบ บันไดไฟเบอร์ซิเมสนต์มีขนาดมาตรฐานตามโรงงานผู้ผลิตไม่สามารถเปลี่ยนหรือทำขนาดตามสั่งผลิตได้

ทำความรู้จักคุณสมบัติ ข้อดีของบันไดแต่ละชนิด ก่อนตัดสินใจเลือกบันไดในแบบที่เป็นตัวคุณ

Inspire By FloorD 

093-185-8333 , 089-8504638  ID Line floord1

กลับสู่หน้าหลัก คลิก

ชมแบบพื้นกระเบื้องยางลายไม้และแบบพื้นไม้ลามิเนต คลิก  

 

Powered by MakeWebEasy.com