พื้นกระเบื้องยางแบบแข็ง SPC5มิล(MALIBU COVE)

คุณสมบัติสินค้า:

พื้นพื้นกระเบื้องยางแบบแข็ง SPC5มิล + ติดตั้งฟรี + ตรวจพื้นก่อนติดตั้ง

Share

Share

  • พื้นกระเบื้องยางแบบแข็ง สโตนไวนิล SPC ความหนา 5 มิล ราคา Promotion 780 บาทต่อตารางเมตร ราคาทั่วไป 980 บาทต่อตารางเมตร
  • พื้นกระเบื้องยางแบบแข็ง สโตนไวนิล SPC ความหนา 5 มิล + ติดตั้งฟรี+ตรวจพื้นก่อนติดตั้ง ติดตั้งขั้นต่ำ 50 ตารางเมตร ต่ำกว่าพื้นที่ขั้นต่ำคิดราคาเหมาเป็นกรณี
คุณสมบัติของพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)

พื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) ผลิตจากเทคโนโลยีขั้นสูง เป็นการขึ้นรูปจากพลาสติกผสมใยหิน มีคุณสมบัติแข็งแรง ทนต่อแรงกระแทก ผิวหน้าDecorative Paper ลายไม้และลายหิน เคลือบด้วยOverlaying Film ป้องกันรอยขีดข่วน
 
พื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) มีคุณสมบัติป้องกันสารเคมี ป้องกันแบคทีเรีย และป้องกันความชื้น100%
 
พื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) มีความแข็ง(Solid) ไม่ขยายและหดตัวเมื่ออุณหภูมิมีการปลี่ยนแปลง
 
พื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) มีความปลอดภัย ไม่มีสารฟอร์มัลดิไฮด์ (E0)
 
พื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) ป้องกันปลวก100%
 
พื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) ติดตั้งได้รวดเร็ว ติดตั้งด้วยระบบคลิกล็อค
 
เงื่อนไขการรับประกันงานติดตั้งพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) ของบริษัทรับประกัน1ปี และรับประกันสินค้า10ปี นับจากวันส่งมอบงาน โดยมีขอบเขตและเงื่อนไขการรับประกันงานติดตั้งพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) ดังนี้

บริษัทฯ รับประกันว่างานพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) ที่ติดตั้งโดยใช้บริการติดตั้งพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) ของบริษัทฯ โดยสามารถใช้งานได้ตามรายละเอียดการใช้งานมาตรฐานของพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบ โดยวันที่ลงในใบรับประกัน 

บริษัทฯ รับประกันเฉพาะการติดตั้งงานพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) กรณีดังต่อไปนี้
เป็นงานที่ติดตั้งโดยใช้บริการติดตั้งพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) ของบริษัทฯ เท่านั้น
ใช้อุปกรณ์พื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) มาตรฐานของบริษัทฯ
เป็นการติดตั้งงานพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)ใหม่ ไม่ใช่การดัดแปลงหรือต่อเติม หรือเป็นการรื้อซ่อมแซมใหม่
 
บริษัทฯไม่รับประกันงานติดตั้งพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) อันเนื่องมาจากสาเหตุที่ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดหรือความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ
 
รายละเอียดการรับประกันหลังการติดตั้งพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) ทางบริษัทจะแสดงความรับผิดชอบต่อโครงการ เฉพาะกรณีข้อผิดพลาดอันเกิดจากบริษัท โดยขอสงวนสิทธิ ในการพิจารณาชดเชยแก่โครงการเป็นกรณี ซึ่งต้องมีการตรวจสอบสาเหตุความความผิดพลาดอันเกิดมาจากบริษัทเท่านั้น และเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ระหว่างบริษัท โครงการและผู้ผลิตสินค้า
 
การรับผิดชอบในส่วนของงานรับประกันไม่รวมความเสียหายที่เกิดจากโครงการ และผู้อยู่อาศัย อันได้แก่ ความเสียหายจากรอยขูดขีดหลังการส่งมอบ และความเสียหายที่เกิดจากสภาพแวดล้อม อันได้แก่ ความชื้นที่มาจากการรั่วซึม ความชื้นที่มาจากการสัมผัสกับบริเวณที่มีพื้นที่เปียก เช่น ห้องน้ำ ห้องซาวน่า ความชื้นอันมาจากสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเข้ามาภายในอาคาร
 
ผู้ซื้อต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ภายใน 1 วัน นับตั้งแต่วันที่พบเห็นความเสียหายและหรือความไม่สมบูรณ์ ดังกล่าวเพื่อทางบริษัทฯ จะได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบสาเหตุ ของความเสียหายและหรือ ความไม่สมบูรณ์ ว่าอยู่ในขอบเขตการรับประกันหรือไม่
 
การรับประกันข้างต้นเป็นการรับประกันสำหรับงานติดตั้งพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) ตามรายละเอียดในใบรับประกันนี้เท่านั้น ทางบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขการรับประกันสำหรับงานติดตั้งงานพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) โดยไม่ต้องประกาศให้ทราบล่วงหน้า
 
ข้อดีของพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)

พื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) ทำจากPVCคุณภาพสูงผสมหิน ปิดชั้นผิวหน้าด้วยDecorative Paper มีความแข็งแรง ทนต่อแรงกระแทก ทนน้ำและกันปลวก100%
 
พื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) ทนต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ไม่ยืด ขยายตัวและหดตัวเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
 
พื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) มีราคาถูกกว่าพื้นไม้จริง ช่วยในการประหยัดงบประมาณ
 
พื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) ติดตั้งด้วยระบบคลิกล็อค ไม่ต้องใช้กาวในการยึดติด ทำให้ติดตั้งได้รวดเร็ว
 
พื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) มีความสวยงามของลายไม้ ผิวหน้าพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone
 
Vinyl Composite (SPC) ปิดด้วยแผ่น Decorative Paper เป็นแผ่นลายไม้ที่ออกแบบให้มีความสวยงาม โมเดิร์น มีหลายแบบให้เลือกมากกว่า10สี ให้เลือกได้ตามการออกแบบ
 
ผิวหน้าพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) เคลือบด้วยชั้นฟิล์ม ป้องกันรอยขีดข่วนและแรงกระแทก
 
พื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) ติดด้วยระบบคลิกล็อค กรณีมีความเสียหายจากตัวแผ่นสามารถรื้อเปลี่ยนเฉพาะแผ่นได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนพื้นไม้ทั้งห้อง
 
พื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) ระบบคลิกล็อคทำจากวัสดุทดแทนไม้ทำให้มีราคาถูกและช่วยลดการใช้วัสดุจากธรรมชาติ
 
คุณสมบัติเฉพาะของพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)

พื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) ระบบคลิกล็อคมีความหนา 5 มิล

ผิวหน้าพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) มีความแข็งแรง ความหนาชั้นลายไม้ Wear Layer 0.3 mm ป้องกันรอยขีดข่วนและแรงกระแทก
 
ตัวแผ่นพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) ระบบคลิกล็อคทำมาจากPVCป้องกันน้ำและความชื้นได้100%

การติดตั้งพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)ระบบคลิกล็อค ใช้การปูบนโฟมปรับระดับ ปูทับพื้นปูนซิเมนต์ได้โดยไม่ต้องขัดมัน หรือปูทับพื้นกระเบื้องเดิมได้ทันที แผ่นพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)ประสานกันด้วยระบบคลิกล็อค ติดตั้งได้รวดเร็วการรื้อเปลี่ยนแผ่นทำได้ง่าย
 
การดูแลรักษาพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)

ไม่ควรใช้น้ำยาขัดเงาหรือน้ำยาทำความสะอาดเอนกประสงค์ที่มีส่วนผสมของสารเคมีที่มีผลกัดกร่อน ในการทำความสะอาดพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)
 
ระวังไม่ให้สีน้ำมันและทินเนอร์สัมผัสโดยพื้นกระเบื้องยางลายไม้ซึ่งจะทำให้เกิดคราบ กรณีเกิดคราบบนพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) ไม่สามารถทำความสะอาดได้ ต้องทำการรื้อและเปลี่ยนแผ่น ซึ่งพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)เป็นพื้นระบบคลิกล็อคสามารถเปลี่ยนเฉพาะแผ่นที่เสียหายได้

แนะนำใช้ฐานรองแผ่นผ้าหรือแผ่นสักหลาดที่ขาเก้าอี้ โต๊ะและตู้ที่มีน้ำหนัก เพื่อป้องกันการขูดขีดและน้ำหนักกดทับ
 
การตรวจสอบพื้นก่อนติดตั้งพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)ระบบคลิกล็อค 

พื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)ระบบปูคลิกล็อคเป็นการปูบนโฟมทับพื้นชั้นล่าง แผ่นพื้นยึดติดด้วยระบบคลิกล็อค การตรวจสอบพื้นเพื่อให้แน่ใจว่าพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)ที่ติดตั้งเสร็จแล้วจะไม่มีปัญหาในภายหลัง


1. ติดตั้งพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)ระบบคลิกล็อคทับพื้นซิเมนต์ขัดหยาบที่เป็นพื้นใหม่ พื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)ระบบคลิกล็อคสามารถติดตั้งบนพื้นซิเมนต์ขัดหยาบได้โดยไม่ต้องขัดมัน การตรวจสอบเน้นการตรวจระดับและความชื้น ซึ่งจะมีขั้นตอนน้อยกว่าระบบปูกาว

1.1 ตรวจสอบความชื้นก่อนติดตั้ง ค่าความชื้นของพื้นก่อนติดตั้งต้องมีความชื้นไม่เกิน5% จากค่าผลทดสอบเครื่องวัดความชื้น

1.2 ตรวจสอบระดับก่อนติดตั้ง ทำการตรวจสอบโดยเครื่องวัดระดับเลเซอร์หรือไม้สามเหลี่ยมวัดระดับ พื้นก่อนติดตั้งพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)ระบบคลิกล็อคต้องมีระดับความสูงต่ำของระดับไม่เกิน3มิลลิเมตร พื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)ระบบคลิกล็อคยึดติดด้วยระบบคลิกทำให้พื้นยึดกันเป็นแผ่น จะไม่เป็นคลื่นมากเหมือนกระเบื้องยางระบบปูกาว การปูพื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบคลิกล็อคเป็นการปูพื้นบนโฟมปรับระดับทับพื้นชั้นล่าง กรณีพื้นไม่ได้ระดับเมื่อเหยียบพื้นจะมีการยุบตัวของพื้นกระเบื้องยางได้หรือเรียกว่าพื้นยวบ

2. ตรวจสอบพื้นพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)ระบบคลิกล็อคทับพื้นซิเมนต์ขัดมันหรือขัดหยาบที่เป็นพื้นเดิม ทำการตรวจสอบเหมือนข้อ1 เพิ่มเติมคือกรณีกรณีพื้นซิเมนต์เดิมไม่ได้ระดับ ต้องการทำการปรับระดับใหม่โดยการเทปรับระดับ โดยมีข้อควรระวังคือการประสานระหว่างพื้นเทปรับระดับใหม่และพื้นเดิมต้องมีความแข็งแรงและประสานกันได้สนิท100% อีกวิธีการการปรับระดับด้วยการรองพื้นด้วยสมาร์ทบอร์ดหรือวีว่าบอร์ดก่อนการติดตั้งพื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบคลิกล็อค

3. ตรวจสอบพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)ระบบคลิกล็อคกับพื้นSelf Leveling กรณีพื้นซิเมนต์เดิมไม่ได้ระดับและต้องการให้พื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)ระบบคลิกล็อคมีความเรียบสม่ำเสมอ100% สามารถเลือกใช้วิธีการติดตั้งพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)ระบบคลิกล็อคทับพื้นSelf Levelingได้ โดยพื้น Self Leveling เป็นการใช้ซิเมนต์ปรับระดับแบบไหลตัวง่าย Self Leveling Mortar เทปรับระดับบนพื้นซิเมนต์ขัดหยาบ ซึ่ง Self Leveling Mortar จะไหลปรับระดับด้วยตัวเองด้วยคุณสมบัติพิเศษ ทำให้พื้นได้ระดับ100% ปรับระดับได้ตวามความหนาที่ต้องการ ความหนาปรับระดับของพื้น Self Leveling ที่ปรับได้ขั้นต่ำ 3 มิลลิเมตร กรณีต่ำกว่าพื้นมีโอกาสแตกร้าวเนื่องจากปรับระดับบางเกินไป ข้อจำกัดคือพื้น Self Leveling มีค่าใช้จ่ายสูง ประมาณ 350 บาทต่อตารางเมตรขึ้นไป ขึ้นกับความหนา

4. ตรวจสอบพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)ระบบคลิกล็อคทับพื้นกระเบื้องที่เป็นพื้นเดิม พื้นกระเบื้องส่วนใหญ่จะได้ระดับเพราะมีการทำระดับก่อนการติดตั้งพื้นกระเบื้อง และพื้นกระเบื้องมีค่าการป้องกันความชื้นสูง การตรวจสอบความชื้นและระดับพื้นกระเบื้องก่อนการติดตั้งจะทำได้ง่ายกว่าพื้นซิเมนต์ขัดมัน ควรเก็บรอยต่อแผ่นกระเบื้องเดิมด้วยปูนกาวหรือฟุตตี้ที่มีความแข็งแรงสูง เพื่อให้พื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)ระบบคลิกล็อคหลังติดตั้งไม่มีการยุบตัวเมื่อสัมผัส

การเตรียมพื้นซิเมนต์และข้อแนะนำที่จำเป็นก่อนการติดตั้งพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)

พื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)เป็นการปูบนพื้นซิเมนต์ขัดหยาบ สิ่งที่ต้องคำนึงจึงเน้นไปที่ระดับของพื้นซิเมนต์เป็นสำคัญเพื่อให้พื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)หลังติดตั้ง มีสัมผัสขณะเดินที่แน่น ไม่รู้สึกยวบเท้า

ระดับพื้นซิเมนต์สำหรับการติดตั้งพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) ต้องมีความต่างของระดับสูงต่ำไม่เกิน 3 มิลลิเมตรต่อระยะความยาว 1 เมตร ตรวจสอบระดับของพื้นซิเมนต์ด้วยไม้สามเหลี่ยมหรือตัววัดระดับเลเซอร์ กรณีมีความต่างมากกว่าค่ามาตรฐาน ต้องทำการปรับระดับใหม่ พื้นที่มีระดับต่ำให้ทำการการเติมพื้นด้วยปูนกาวหรือปูนยิปซั่ม พื้นที่มีระดับสูงให้ทำการเจียพื้นออก หลังการปรับระดับต้องมีระยะเวลาให้พื้นSetตัวและคลายความชื้น

พื้นซิเมนต์ก่อนการติดตั้งพื้นกระเบื้องยางลายไม้ต้องแห้งสนิท ทำการตรวจสอบด้วยเครื่องมือวัดระดับความชื้น พื้นซิเมนต์ก่อนการติดตั้งพื้นกระเบื้องยางลายไม้ ค่าความชื้นที่เหมาะสมต้องไม่เกิน 5% กรณีที่ค่าเกินกว่ามาตรฐานต้องทิ้งระยะเวลาให้พื้นSetตัว

พื้นซิเมนต์ก่อนการติดตั้งพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)ต้องมีความแข็งแรง ทำการตรวจสอบความแข็งแรงของผิวหน้า หน้าพื้นซิเมนต์ต้องไม่หลุดร่อนหรือเป็นฝุ่น ส่งผลให้พื้นกระเบื้องยางลายไม้เคลื่อนตัวหลังการใช้งาน

กรณีติดตั้งพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)ปูทับบนพื้นไม้ปาร์เก้หรือพื้นกระเบื้องเดิม ต้องทำการตรวจสอบว่าแผ่นปาร์เก้และแผ่นกระเบื้องยึดติดแน่นแข็งแรงไม่หลุดร่อน กรณีที่พื้นเดิมชำรุดมีรอยแตกและหลุดร่อน ต้องทำการซ่อมแซมให้เรียบร้อย คงสภาพแข็งแรงก่อนการติดตั้งพื้นกระเบื้องยางลายไม้

แนะนำให้วางแผนงานติดตั้งพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)เป็นงานลำดับสุดท้าย เพื่อป้องกันผลกระทบจากการทำงานส่วนอื่นที่มีโอกาสทำให้พื้นกระเบื้องยางลายไม้เสียหาย งานติดตั้งพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)เป็นงานติดตั้งแบบแห้ง ติดตั้งได้รวดเร็วสามารถวางเป็นการสุดท้ายก่อนใช้งานพื้นได้

วิธีการติดตั้งพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)

หลังการเตรียมพื้นเรียบร้อย ให้ทำการปูแผ่นโฟมรองพื้นปรับระดับความหนา 2 มิล(PE Foam) เพื่อช่วยปรับระดับของพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)ให้เรียบสม่ำเสมอ และช่วยลดเสียงของพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) กระทบกับพื้นซิเมนตชั้นล่าง นอกจากนั้นการรองโฟมปรับระดับจะช่วยให้สัมผัสของพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) นุ่มสบายเท้าขณะเดิน การวางโฟมรองปรับระดับให้ด้านที่มีพลาสติกอยู่ด้านล่างเพื่อป้องกันความชื้นจากพื้นซิเมนต์ขึ้นมาบนพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)

กำหนดรูปแบบและทิศทางการปูพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) โดยส่วนใหญ่จะกำหนดทิศทางการปูพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)ให้เป็นแนวขนานประตูและแนวขนานลูกนอนบันไดขั้นสุดท้ายก่อนขึ้นพื้นชั้นสอง

การขึ้นแผ่นพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)แผ่นแรกในการติดตั้งตามทิศทางที่วางไว้ การติดตั้งพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)ในบริเวณเฉพาะภายในห้อง ให้เริ่มติดตั้งพื้นกระเบื้องยางลายไม้แผ่นแรกจากแนวประตูเป็นลำดับแรก ทำการตัดพื้นกระเบื้องยางลายไม้เข้าระหว่างบังใบประตู โดยให้ขอบของพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)อยู่ตรงบังใบเพื่อให้แผ่นพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)ตรงประตูเป็นแผ่นเต็มไร้การต่อ ทำให้พื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)จะมีความแข็งแรงและความสวยงาม สำหรับการติดตั้งพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)พื้นชั้นสอง ให้เริ่มปูพื้นกระเบื้องยางลายไม้แผ่นแรกที่แนวบันไดติดกับลูกตั้งขั้นสุดท้าย โดยเว้นระยะห่างจากแนวลูกตั้งประมาณ 2-3 เซนติเมตรสำหรับติดตั้งตัวจบจมูกบันได

ทำการปูพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)ตามทิศทางที่กำหนดไว้ เริ่มปูจากซ้ายไปขวาจนถึงผนัง ระวังอย่าปู

การต่อแผ่นพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)ระบบคลิกล็อค โดยการวางแผ่นไม้ลามิเนตเอียง 45 องศาและกดให้พื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)เข้าคลิก และตอกด้วยฆ้อนยางเบาๆเพื่อให้พื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)เข้าคลิกล็อคสนิท ทำการต่อแผ่นพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)ไปจนเต็มพื้นที่ติดตั้ง

ตรวจสอบความเรียบร้อยในการปูพื้นกระเบื้องยางลายไม้

ทำการติดบัวPVCข้างผนังรอบพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) โดยปิดทับช่องว่างระหว่างพื้นกระเบื้องยางลายไม้และผนัง เก็บความเรียบร้อยด้วยแดปหรือซิลิโคนสีเดียวกับพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)ด้านล่างและด้านบนบัวPVC

ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้งและทำความสะอาด กรณีมีงานที่ต้องทำต่อจากงานติดตั้งพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) ให้ทำการProtectผิวหน้าด้วยกระดาษลูกฟูกกันรอยขีดข่วน

Inspire by FloorD
Powered by MakeWebEasy.com