พื้นกระเบื้องยางแบบแข็งSPC4มิล8025

คุณสมบัติสินค้า:

พื้นกระเบื้องยางแบบแข็งSPC4มิล + ติดตั้งฟรี + ตรวจพื้นก่อนติดตั้ง

Share

Share

 • พื้นกระเบื้องยางแบบแข็งSPC4มิล ราคา Promotion 490 บาทต่อตารางเมตร ราคาทั่วไป 880 บาทต่อตารางเมตร
 • พื้นกระเบื้องยางแบบแข็งSPC4มิล+ติดตั้งฟรี+ตรวจพื้นก่อนติดตั้ง ติดตั้งขั้นต่ำ 50 ตารางเมตร ต่ำกว่าพื้นที่ขั้นต่ำคิดราคาเหมาเป็นกรณี
คุณสมบัติของพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)

 • พื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) ผลิตจากเทคโนโลยีขั้นสูง เป็นการขึ้นรูปจากพลาสติกผสมใยหิน มีคุณสมบัติแข็งแรง ทนต่อแรงกระแทก ผิวหน้าDecorative Paper ลายไม้และลายหิน เคลือบด้วยOverlaying Film ป้องกันรอยขีดข่วน
 • พื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) มีคุณสมบัติป้องกันสารเคมี ป้องกันแบคทีเรีย และป้องกันความชื้น100%
 • พื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) มีความแข็ง(Solid) ไม่ขยายและหดตัวเมื่ออุณหภูมิมีการปลี่ยนแปลง
 • พื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) มีความปลอดภัย ไม่มีสารฟอร์มัลดิไฮด์ (E0)
 • พื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) ป้องกันปลวก100%
 • พื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) ติดตั้งได้รวดเร็ว ติดตั้งด้วยระบบคลิกล็อค

งานติดตั้งพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) ของบริษัทรับประกัน1ปี และรับประกันสินค้า10ปี นับจากวันส่งมอบงาน โดยมีขอบเขตและเงื่อนไขการรับประกันงานติดตั้งพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) ดังนี้

 • บริษัทฯ รับประกันว่างานพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) ที่ติดตั้งโดยใช้บริการติดตั้งพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) ของบริษัทฯ โดยสามารถใช้งานได้ตามรายละเอียดการใช้งานมาตรฐานของพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบ โดยวันที่ลงในใบรับประกัน 
 • บริษัทฯ รับประกันเฉพาะการติดตั้งงานพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) กรณีดังต่อไปนี้
  • เป็นงานที่ติดตั้งโดยใช้บริการติดตั้งพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) ของบริษัทฯ เท่านั้น
  • ใช้อุปกรณ์พื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) มาตรฐานของบริษัทฯ
  • เป็นการติดตั้งงานพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)ใหม่ ไม่ใช่การดัดแปลงหรือต่อเติม หรือเป็นการรื้อซ่อมแซมใหม่
 • บริษัทฯไม่รับประกันงานติดตั้งพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) อันเนื่องมาจากสาเหตุที่ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดหรือความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ
 • รายละเอียดการรับประกันหลังการติดตั้งพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) ทางบริษัทจะแสดงความรับผิดชอบต่อโครงการ เฉพาะกรณีข้อผิดพลาดอันเกิดจากบริษัท โดยขอสงวนสิทธิ ในการพิจารณาชดเชยแก่โครงการเป็นกรณี ซึ่งต้องมีการตรวจสอบสาเหตุความความผิดพลาดอันเกิดมาจากบริษัทเท่านั้น และเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ระหว่างบริษัท โครงการและผู้ผลิตสินค้า
 • การรับผิดชอบในส่วนของงานรับประกันไม่รวมความเสียหายที่เกิดจากโครงการ และผู้อยู่อาศัย อันได้แก่ ความเสียหายจากรอยขูดขีดหลังการส่งมอบ และความเสียหายที่เกิดจากสภาพแวดล้อม อันได้แก่ ความชื้นที่มาจากการรั่วซึม ความชื้นที่มาจากการสัมผัสกับบริเวณที่มีพื้นที่เปียก เช่น ห้องน้ำ ห้องซาวน่า ความชื้นอันมาจากสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเข้ามาภายในอาคาร
 • ผู้ซื้อต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ภายใน 1 วัน นับตั้งแต่วันที่พบเห็นความเสียหายและหรือความไม่สมบูรณ์ ดังกล่าวเพื่อทางบริษัทฯ จะได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบสาเหตุ ของความเสียหายและหรือ ความไม่สมบูรณ์ ว่าอยู่ในขอบเขตการรับประกันหรือไม่
 • การรับประกันข้างต้นเป็นการรับประกันสำหรับงานติดตั้งพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) ตามรายละเอียดในใบรับประกันนี้เท่านั้น ทางบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขการรับประกันสำหรับงานติดตั้งงานพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) โดยไม่ต้องประกาศให้ทราบล่วงหน้า

ข้อดีของพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)

 • พื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) ทำจากPVCคุณภาพสูงผสมหิน ปิดชั้นผิวหน้าด้วยDecorative Paper มีความแข็งแรง ทนต่อแรงกระแทก ทนน้ำและกันปลวก100%
 • พื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) ทนต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ไม่ยืด ขยายตัวและหดตัวเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
 • พื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) มีราคาถูกกว่าพื้นไม้จริง ช่วยในการประหยัดงบประมาณ
 • พื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) ติดตั้งด้วยระบบคลิกล็อค ไม่ต้องใช้กาวในการยึดติด ทำให้ติดตั้งได้รวดเร็ว
 • พื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) มีความสวยงามของลายไม้ ผิวหน้าพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) ปิดด้วยแผ่น Decorative Paper เป็นแผ่นลายไม้ที่ออกแบบให้มีความสวยงาม โมเดิร์น มีหลายแบบให้เลือกมากกว่า10สี ให้เลือกได้ตามการออกแบบ
 • ผิวหน้าพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) เคลือบด้วยชั้นฟิล์ม ป้องกันรอยขีดข่วนและแรงกระแทก
 • พื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) ติดด้วยระบบคลิกล็อค กรณีมีความเสียหายจากตัวแผ่นสามารถรื้อเปลี่ยนเฉพาะแผ่นได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนพื้นไม้ทั้งห้อง
 • พื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) ระบบคลิกล็อคทำจากวัสดุทดแทนไม้ทำให้มีราคาถูกและช่วยลดการใช้วัสดุจากธรรมชาติ

คุณสมบัติเฉพาะของพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)

 • พื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) ระบบคลิกล็อคมีความหนา 4มิล
 • ผิวหน้าพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) มีความแข็งแรง ความหนาชั้นลายไม้ Wear Layer 0.3 mm ป้องกันรอยขีดข่วนและแรงกระแทก
 • ตัวแผ่นพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) ระบบคลิกล็อคทำมาจากPVCป้องกันน้ำและความชื้นได้100%
 • การติดตั้งพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)ระบบคลิกล็อค ใช้การปูบนโฟมปรับระดับ ปูทับพื้นปูนซิเมนต์ได้โดยไม่ต้องขัดมัน หรือปูทับพื้นกระเบื้องเดิมได้ทันที แผ่นพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)ประสานกันด้วยระบบคลิกล็อค ติดตั้งได้รวดเร็วการรื้อเปลี่ยนแผ่นทำได้ง่าย

การดูแลรักษาพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)

 • ไม่ควรใช้น้ำยาขัดเงาหรือน้ำยาทำความสะอาดเอนกประสงค์ที่มีส่วนผสมของสารเคมีที่มีผลกัดกร่อน ในการทำความสะอาดพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)
 • ระวังไม่ให้สีน้ำมันและทินเนอร์สัมผัสโดยพื้นกระเบื้องยางลายไม้ซึ่งจะทำให้เกิดคราบ กรณีเกิดคราบบนพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) ไม่สามารถทำความสะอาดได้ ต้องทำการรื้อและเปลี่ยนแผ่น ซึ่งพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)เป็นพื้นระบบคลิกล็อคสามารถเปลี่ยนเฉพาะแผ่นที่เสียหายได้
 • แนะนำใช้ฐานรองแผ่นผ้าหรือแผ่นสักหลาดที่ขาเก้าอี้ โต๊ะและตู้ที่มีน้ำหนัก เพื่อป้องกันการขูดขีดและน้ำหนักกดทับ

การตรวจสอบพื้นก่อนติดตั้งพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)ระบบคลิกล็อค 

พื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)ระบบปูคลิกล็อคเป็นการปูบนโฟมทับพื้นชั้นล่าง แผ่นพื้นยึดติดด้วยระบบคลิกล็อค การตรวจสอบพื้นเพื่อให้แน่ใจว่าพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)ที่ติดตั้งเสร็จแล้วจะไม่มีปัญหาในภายหลัง

1. ติดตั้งพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)ระบบคลิกล็อคทับพื้นซิเมนต์ขัดหยาบที่เป็นพื้นใหม่ พื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)ระบบคลิกล็อคสามารถติดตั้งบนพื้นซิเมนต์ขัดหยาบได้โดยไม่ต้องขัดมัน การตรวจสอบเน้นการตรวจระดับและความชื้น ซึ่งจะมีขั้นตอนน้อยกว่าระบบปูกาว

1.1 ตรวจสอบความชื้นก่อนติดตั้ง ค่าความชื้นของพื้นก่อนติดตั้งต้องมีความชื้นไม่เกิน5% จากค่าผลทดสอบเครื่องวัดความชื้น

1.2 ตรวจสอบระดับก่อนติดตั้ง ทำการตรวจสอบโดยเครื่องวัดระดับเลเซอร์หรือไม้สามเหลี่ยมวัดระดับ พื้นก่อนติดตั้งพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)ระบบคลิกล็อคต้องมีระดับความสูงต่ำของระดับไม่เกิน3มิลลิเมตร พื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)ระบบคลิกล็อคยึดติดด้วยระบบคลิกทำให้พื้นยึดกันเป็นแผ่น จะไม่เป็นคลื่นมากเหมือนกระเบื้องยางระบบปูกาว การปูพื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบคลิกล็อคเป็นการปูพื้นบนโฟมปรับระดับทับพื้นชั้นล่าง กรณีพื้นไม่ได้ระดับเมื่อเหยียบพื้นจะมีการยุบตัวของพื้นกระเบื้องยางได้หรือเรียกว่าพื้นยวบ


2. ตรวจสอบพื้นพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)ระบบคลิกล็อคทับพื้นซิเมนต์ขัดมันหรือขัดหยาบที่เป็นพื้นเดิม ทำการตรวจสอบเหมือนข้อ1 เพิ่มเติมคือกรณีกรณีพื้นซิเมนต์เดิมไม่ได้ระดับ ต้องการทำการปรับระดับใหม่โดยการเทปรับระดับ โดยมีข้อควรระวังคือการประสานระหว่างพื้นเทปรับระดับใหม่และพื้นเดิมต้องมีความแข็งแรงและประสานกันได้สนิท100% อีกวิธีการการปรับระดับด้วยการรองพื้นด้วยสมาร์ทบอร์ดหรือวีว่าบอร์ดก่อนการติดตั้งพื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบคลิกล็อค

3. ตรวจสอบพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)ระบบคลิกล็อคกับพื้นSelf Leveling กรณีพื้นซิเมนต์เดิมไม่ได้ระดับและต้องการให้พื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)ระบบคลิกล็อคมีความเรียบสม่ำเสมอ100% สามารถเลือกใช้วิธีการติดตั้งพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)ระบบคลิกล็อคทับพื้นSelf Levelingได้ โดยพื้น Self Leveling เป็นการใช้ซิเมนต์ปรับระดับแบบไหลตัวง่าย Self Leveling Mortar เทปรับระดับบนพื้นซิเมนต์ขัดหยาบ ซึ่ง Self Leveling Mortar จะไหลปรับระดับด้วยตัวเองด้วยคุณสมบัติพิเศษ ทำให้พื้นได้ระดับ100% ปรับระดับได้ตวามความหนาที่ต้องการ ความหนาปรับระดับของพื้น Self Leveling ที่ปรับได้ขั้นต่ำ 3 มิลลิเมตร กรณีต่ำกว่าพื้นมีโอกาสแตกร้าวเนื่องจากปรับระดับบางเกินไป ข้อจำกัดคือพื้น Self Leveling มีค่าใช้จ่ายสูง ประมาณ 350 บาทต่อตารางเมตรขึ้นไป ขึ้นกับความหนา

4. ตรวจสอบพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)ระบบคลิกล็อคทับพื้นกระเบื้องที่เป็นพื้นเดิม พื้นกระเบื้องส่วนใหญ่จะได้ระดับเพราะมีการทำระดับก่อนการติดตั้งพื้นกระเบื้อง และพื้นกระเบื้องมีค่าการป้องกันความชื้นสูง การตรวจสอบความชื้นและระดับพื้นกระเบื้องก่อนการติดตั้งจะทำได้ง่ายกว่าพื้นซิเมนต์ขัดมัน ควรเก็บรอยต่อแผ่นกระเบื้องเดิมด้วยปูนกาวหรือฟุตตี้ที่มีความแข็งแรงสูง เพื่อให้พื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)ระบบคลิกล็อคหลังติดตั้งไม่มีการยุบตัวเมื่อสัมผัส


การเตรียมพื้นซิเมนต์และข้อแนะนำที่จำเป็นก่อนการติดตั้งพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)

พื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)เป็นการปูบนพื้นซิเมนต์ขัดหยาบ สิ่งที่ต้องคำนึงจึงเน้นไปที่ระดับของพื้นซิเมนต์เป็นสำคัญเพื่อให้พื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)หลังติดตั้ง มีสัมผัสขณะเดินที่แน่น ไม่รู้สึกยวบเท้า

 • ระดับพื้นซิเมนต์สำหรับการติดตั้งพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) ต้องมีความต่างของระดับสูงต่ำไม่เกิน 3 มิลลิเมตรต่อระยะความยาว 1 เมตร ตรวจสอบระดับของพื้นซิเมนต์ด้วยไม้สามเหลี่ยมหรือตัววัดระดับเลเซอร์ กรณีมีความต่างมากกว่าค่ามาตรฐาน ต้องทำการปรับระดับใหม่ พื้นที่มีระดับต่ำให้ทำการการเติมพื้นด้วยปูนกาวหรือปูนยิปซั่ม พื้นที่มีระดับสูงให้ทำการเจียพื้นออก หลังการปรับระดับต้องมีระยะเวลาให้พื้นSetตัวและคลายความชื้น
 • พื้นซิเมนต์ก่อนการติดตั้งพื้นกระเบื้องยางลายไม้ต้องแห้งสนิท ทำการตรวจสอบด้วยเครื่องมือวัดระดับความชื้น พื้นซิเมนต์ก่อนการติดตั้งพื้นกระเบื้องยางลายไม้ ค่าความชื้นที่เหมาะสมต้องไม่เกิน 5% กรณีที่ค่าเกินกว่ามาตรฐานต้องทิ้งระยะเวลาให้พื้นSetตัว
 • พื้นซิเมนต์ก่อนการติดตั้งพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)ต้องมีความแข็งแรง ทำการตรวจสอบความแข็งแรงของผิวหน้า หน้าพื้นซิเมนต์ต้องไม่หลุดร่อนหรือเป็นฝุ่น ส่งผลให้พื้นกระเบื้องยางลายไม้เคลื่อนตัวหลังการใช้งาน
 • กรณีติดตั้งพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)ปูทับบนพื้นไม้ปาร์เก้หรือพื้นกระเบื้องเดิม ต้องทำการตรวจสอบว่าแผ่นปาร์เก้และแผ่นกระเบื้องยึดติดแน่นแข็งแรงไม่หลุดร่อน กรณีที่พื้นเดิมชำรุดมีรอยแตกและหลุดร่อน ต้องทำการซ่อมแซมให้เรียบร้อย คงสภาพแข็งแรงก่อนการติดตั้งพื้นกระเบื้องยางลายไม้

  แนะนำให้วางแผนงานติดตั้งพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)เป็นงานลำดับสุดท้าย เพื่อป้องกันผลกระทบจากการทำงานส่วนอื่นที่มีโอกาสทำให้พื้นกระเบื้องยางลายไม้เสียหาย งานติดตั้งพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)เป็นงานติดตั้งแบบแห้ง ติดตั้งได้รวดเร็วสามารถวางเป็นการสุดท้ายก่อนใช้งานพื้นได้

วิธีการติดตั้งพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)

 • หลังการเตรียมพื้นเรียบร้อย ให้ทำการปูแผ่นโฟมรองพื้นปรับระดับความหนา 2 มิล(PE Foam) เพื่อช่วยปรับระดับของพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)ให้เรียบสม่ำเสมอ และช่วยลดเสียงของพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) กระทบกับพื้นซิเมนตชั้นล่าง นอกจากนั้นการรองโฟมปรับระดับจะช่วยให้สัมผัสของพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) นุ่มสบายเท้าขณะเดิน การวางโฟมรองปรับระดับให้ด้านที่มีพลาสติกอยู่ด้านล่างเพื่อป้องกันความชื้นจากพื้นซิเมนต์ขึ้นมาบนพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)
 • กำหนดรูปแบบและทิศทางการปูพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) โดยส่วนใหญ่จะกำหนดทิศทางการปูพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)ให้เป็นแนวขนานประตูและแนวขนานลูกนอนบันไดขั้นสุดท้ายก่อนขึ้นพื้นชั้นสอง
 • การขึ้นแผ่นพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)แผ่นแรกในการติดตั้งตามทิศทางที่วางไว้ การติดตั้งพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)ในบริเวณเฉพาะภายในห้อง ให้เริ่มติดตั้งพื้นกระเบื้องยางลายไม้แผ่นแรกจากแนวประตูเป็นลำดับแรก ทำการตัดพื้นกระเบื้องยางลายไม้เข้าระหว่างบังใบประตู โดยให้ขอบของพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)อยู่ตรงบังใบเพื่อให้แผ่นพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)ตรงประตูเป็นแผ่นเต็มไร้การต่อ ทำให้พื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)จะมีความแข็งแรงและความสวยงาม สำหรับการติดตั้งพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)พื้นชั้นสอง ให้เริ่มปูพื้นกระเบื้องยางลายไม้แผ่นแรกที่แนวบันไดติดกับลูกตั้งขั้นสุดท้าย โดยเว้นระยะห่างจากแนวลูกตั้งประมาณ 2-3 เซนติเมตรสำหรับติดตั้งตัวจบจมูกบันได
 • ทำการปูพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)ตามทิศทางที่กำหนดไว้ เริ่มปูจากซ้ายไปขวาจนถึงผนัง ระวังอย่าปู
 • การต่อแผ่นพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)ระบบคลิกล็อค โดยการวางแผ่นไม้ลามิเนตเอียง 45 องศาและกดให้พื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)เข้าคลิก และตอกด้วยฆ้อนยางเบาๆเพื่อให้พื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)เข้าคลิกล็อคสนิท ทำการต่อแผ่นพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)ไปจนเต็มพื้นที่ติดตั้ง
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยในการปูพื้นกระเบื้องยางลายไม้
 • ทำการติดบัวPVCข้างผนังรอบพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) โดยปิดทับช่องว่างระหว่างพื้นกระเบื้องยางลายไม้และผนัง เก็บความเรียบร้อยด้วยแดปหรือซิลิโคนสีเดียวกับพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC)ด้านล่างและด้านบนบัวPVC
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้งและทำความสะอาด กรณีมีงานที่ต้องทำต่อจากงานติดตั้งพื้นกระเบื้องยางสโตนไวนิล Stone Vinyl Composite (SPC) ให้ทำการProtectผิวหน้าด้วยกระดาษลูกฟูกกันรอยขีดข่วน

  Inspire by FloorD
Powered by MakeWebEasy.com