พื้นไม้ลามิเนตUNIX_10623

คุณสมบัติสินค้า:

พื้นลามิเนต8มิล+ติดตั้งฟรี+โฟมรองพื้นปรับระดับ+ตรวจพื้นก่อนติดตั้ง

Share

หมวดหมู่ : แบบพื้นลามิเนต

Share

เงื่อนไขการเสนอราคารวมบริการติดตั้ง
 • พื้นไม้ลามิเนต 8 มิล ราคา Promotion 400 บาทต่อตารางเมตร ราคารวมติดตั้ง (ไม่รวมบัวข้างผนัง)ราคาทั่วไป 650 บาทต่อตารางเมตร
 • พื้นลามิเนต 8มิล+โฟมรองปรับระดับ+ติดตั้งฟรี+ตรวจพื้นก่อนติดตั้ง ติดตั้งขั้นต่ำ 50 ตารางเมตร ต่ำกว่าพื้นที่ขั้นต่ำคิดราคาเหมาเป็นกรณี
 • กรณีรวมงานบัว PVC ข้างผนังบวกเพิ่ม 70 บาทต่อตารางเมตร (ราคารวมวัสดุบัวPVC พร้อมติดตั้ง)

งานติดตั้งพื้นไม้ลามิเนตของบริษัทรับประกัน1ปี และรับประกันสินค้า10ปี นับจากวันส่งมอบงาน โดยมีขอบเขตและเงื่อนไขการรับประกันงานติดตั้งพื้นไม้ลามิเนตดังนี้

 1. บริษัทฯ รับประกันว่างานพื้นลามิเนต ที่ติดตั้งโดยสามารถใช้งานได้ตามรายละเอียดการใช้งานมาตรฐานของพื้นไม้ลามิเนต เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วังที่ส่งมอบ โดยวันที่ลงในใบรับประกัน ทั้งนี้ไม่รวมถึงความเสื่อมสภาพของไม้พื้นจากการใช้งานปกติ
 2. บริษัทฯ รับประกันเฉพาะการติดตั้งงานพื้นลามิเนต กรณีดังต่อไปนี้
  1. ใช้อุปกรณ์พื้นไม้ลามิเนตมาตรฐานของบริษัทฯ
  2. ใช้บริการติดตั้งพื้นไม้ลามิเนตของบริษัทฯ
  3. เป็นการติดตั้งงานพื้นลามิเนตใหม่ ไม่ใช่การดัดแปลงหรือต่อเติม หรือเป็นการรื้อซ่อมแซมใหม่
 3. บริษัทฯไม่รับประกันงานติดตั้งพื้นไม้ลามิเนตอันเนื่องมาจากสาเหตุที่ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดหรือความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ
 4. รายละเอียดการรับประกันหลังการติดตั้งพื้นไม้ลามิเนต
  1. ทางบริษัทจะแสดงความรับผิดชอบต่อโครงการ เฉพาะกรณีข้อผิดพลาดอันเกิดจากบริษัท โดยขอสงวนสิทธิ ในการพิจารณาชดเชยแก่โครงการเป็นกรณี ซึ่งต้องมีการตรวจสอบสาเหตุความความผิดพลาดอันเกิดมาจากบริษัทเท่านั้น และเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ระหว่างบริษัท โครงการและผู้ผลิตสินค้า
  2. การรับผิดชอบในส่วนของงานรับประกันไม่รวมความเสียหายที่เกิดจากโครงการ และผู้อยู่อาศัย อันได้แก่ ความเสียหายจากรอยขูดขีดหลังการส่งมอบ และความเสียหายที่เกิดจากสภาพแวดล้อม อันได้แก่ ความชื้นที่มาจากการรั่วซึม ความชื้นที่มาจากการสัมผัสกับบริเวณที่มีพื้นที่เปียก เช่น ห้องน้ำ ห้องซาวน่า ความชื้นอันมาจากสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเข้ามาภายในอาคาร
  3. ผู้ซื้อต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ภายใน 1 วัน นับตั้งแต่วันที่พบเห็นความเสียหายและหรือความไม่สมบูรณ์ ดังกล่าวเพื่อทางบริษัทฯ จะได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบสาเหตุ ของความเสียหายและหรือ ความไม่สมบูรณ์ ว่าอยู่ในขอบเขตการรับประกันหรือไม่
 5. การรับประกันข้างต้นเป็นการรับประกันสำหรับงานติดตั้งพื้นลามิเนต ตามรายละเอียดในใบรับประกันนี้เท่านั้น ทางบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขการรับประกันสำหรับงานติดตั้งงานพื้นลามิเนต โดยไม่ต้องประกาศให้ทราบล่วงหน้า
ข้อดีและข้อเสียของพื้นไม้ลามิเนต
ข้อดีของพื้นไม้ลามิเนต
 • พื้นไม้ลามิเนตทำจากผงไม้ขึ้นรูป (HDF) มีความแข็งแรง ทนต่อแรงกระแทก
 • พื้นไม้ลามิเนตมีราคาถูกกว่าพื้นไม้จริง ช่วยในการประหยัดงบประมาณ
 • พื้นไม้ลามิเนตติดตั้งด้วยระบบคลิกล็อค ไม่ต้องใช้กาวในการยึดติด ทำให้ติดตั้งได้รวดเร็ว
 • พื้นไม้ลามิเนตมีความสวยงามของลายไม้ ผิวหน้าพื้นไม้ลามิเนตปิดด้วยแผ่น Decorative Paper เป็นแผ่นลายไม้ที่ออกแบบให้มีความสวยงาม โมเดิร์น มีหลายแบบให้เลือกมากกว่า40สี ให้เลือกได้ตามการออกแบบ
 • ผิวหน้าพื้นไม้ลามิเนตเคลือบด้วยชั้นฟิล์ม ป้องกันรอยขีดข่วน
 • พื้นไม้ลามิเนตติดด้วยระบบคลิกล็อค กรณีมีความเสียหายจากตัวแผ่นสามารถรื้อเปลี่ยนเฉพาะแผ่นได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนพื้นไม้ทั้งห้อง

ข้อเสียของพื้นไม้ลามิเนต

 • พื้นไม้ลามิเนตเป็นผงไม้อัดแน่น ไม่สามารถทนต่อความชื้นสัมผัสได้นาน กรณีมีความชื้นและน้ำมาสัมผัส ต้องรีบเช็ดทำความสะอาดทันที ถ้าพื้นไม้ลามิเนตโดนน้ำเป็นระยะเวลา จะทำให้พื้นไม้ลามิเนตบวมน้ำและขึ้นสันตะเข็บบริเวณรอยต่อแผ่นได้
คุณสมบัติเฉพาะของพื้นไม้ลามิเนต
 • พื้นไม้ลามิเนตมีความหนา 8มิลและ12มิล สำหรับงานโครงการคอนโดและบ้านจัดสรร นิยมใช้พื้นไม้ลามิเนตที่ความหนา 8 มิล เนื่องจากสวยงามและราคาถูก พื้นไม้ลามิเนตสำหรับงานพื้นบ้านพักอาศัยแนะนำที่ความหนา 12 มิล พื้นหลังปูจะมีความแน่นมากกว่าความหนา 8มิล ไม้ลามิเนตตัวแผ่นทำจากไม้อัดแน่นสูง(HDF)
 • ผิวหน้าสวยงามด้วยลายไม้(Decorative Paper) เคลือบด้วยชั้นป้องกันรอยขีดข่วนและความชื้นที่ผิวหน้า(Overlaying)
 • การติดตั้งพื้นไม้ลามิเนตใช้การปูบนโฟมปรับระดับ ติดตั้งประสานแผ่นพื้นไม้ลามิเนตด้วยระบบคลิกล็อค ติดตั้งได้รวดเร็ว ปูทับพื้นปูนซิเมนต์ได้โดยไม่ต้องขัดมัน หรือปูทับพื้นกระเบื้องเดิมได้ทันที การรื้อเปลี่ยนแผ่นทำได้ง่าย
 • การดูแลรักษาพื้นไม้ลามิเนตใช้น้ำทำความสะอาด ระวังอย่าให้ชุ่มน้ำเกินไป พื้นไม้ลามิเนตตัวแผ่นทำจากไม้ไม่ทนน้ำ เมื่อโดนน้ำให้รีบเช็ดและทำความสะอาดทันที

การดูแลรักษาพื้นไม้ลามิเนต UNIX by SCG

 • ระวังไม่ให้มีความชื้นเข้ามาในบริเวณพื้นไม้ลามิเนต ในกรณีทีมีน้ำหกหรือความชื้นเข้ามาสัมผัส ให้ใช้ผ้าแห้งเช็ดทันที พื้นไม้ลามิเนตผิวหน้าสามารถทำความสะอาดได้แต่ไม่สามารถป้องกันความชื้นที่มาสัมผัสแบบมีระยะเวลา
 • ไม่ควรใช้น้ำยาขัดเงาหรือน้ำยาทำความสะอาดเอนกประสงค์ที่มีส่วนผสมของสารเคมีที่มีผลกัดกร่อน ทำความสะอาดพื้นไม้ลามิเนต
 • ไม่ควรใช้น้ำยาขัดเงาหรือน้ำยาทำความสะอาดเอนกประสงค์ที่มีส่วนผสมของสารเคมีที่มีผลกัดกร่อน ทำความสะอาดพื้นไม้ลามิเนต
 • ระวังไม่ให้สีน้ำมันและทินเนอร์สัมผัสโดยพื้นไม้ลามิเนตซึ่งจะทำให้เกิดคราบ กรณีเกิดคราบบนพื้นไม้ลามิเนตไม่สามารถทำความสะอาดได้ ต้องทำการรื้อและเปลี่ยนแผ่น ซึ่งพื้นไม้ลามิเนตเป็นพื้นระบบคลิกล็อคสามารถเปลี่ยนเฉพาะแผ่นที่เสียหายได้
 • แนะนำใช้ฐานรองแผ่นผ้าหรือแผ่นสักหลาดที่ขาเก้าอี้ โต๊ะและตู้ที่มีน้ำหนัก เพื่อป้องกันการขูดขีดและน้ำหนักกดทับ
 • กรณีพื้นไม้ลามิเนตอยู่ในห้องที่ไม่มีการใช้งาน ควรมีการเปิดห้องให้อากาศถ่ายเททุกๆ2-3 อาทิตย์ เพื่อป้องกันความร้อนสะสมภายในห้องทำให้ไม้ขยายตัวเกินกว่าสภาวะปกติ

การตรวจสอบพื้นก่อนติดตั้งพื้นไม้ลามิเนต แบ่งตามวิธีการเตรียมพื้นชั้นล่างก่อนปูพื้นไม้ลามิเนต 

พื้นไม้ลามิเนตเป็นการปูบนโฟมทับพื้นชั้นล่าง แผ่นพื้นยึดติดด้วยระบบคลิกล็อค การตรวจสอบพื้นเพื่อให้แน่ใจว่าพื้นไม้ลามิเนตที่ติดตั้งเสร็จแล้วจะไม่มีปัญหาในภายหลัง

1. ติดตั้งพื้นไม้ลามิเนตทับพื้นซิเมนต์ขัดหยาบที่เป็นพื้นใหม่ พื้นไม้ลามิเนตสามารถติดตั้งบนพื้นซิเมนต์ขัดหยาบได้โดยไม่ต้องขัดมัน การตรวจสอบเน้นการตรวจระดับและความชื้น ซึ่งจะมีขั้นตอนน้อยกว่าระบบปูกาว

1.1 ตรวจสอบความชื้นก่อนติดตั้ง ค่าความชื้นของพื้นก่อนติดตั้งต้องมีความชื้นไม่เกิน5% จากค่าผลทดสอบเครื่องวัดความชื้น

1.2 ตรวจสอบระดับก่อนติดตั้ง ทำการตรวจสอบโดยเครื่องวัดระดับเลเซอร์หรือไม้สามเหลี่ยมวัดระดับ พื้นก่อนติดตั้งพื้นไม้ลามิเนตต้องมีระดับความสูงต่ำของระดับไม่เกิน3มิลลิเมตร พื้นไม้ลามิเนตยึดติดด้วยระบบคลิกทำให้พื้นยึดกันเป็นแผ่น จะไม่เป็นคลื่นมาก การปูพื้นไม้ลามิเนตเป็นการปูพื้นบนโฟมปรับระดับทับพื้นชั้นล่าง กรณีพื้นไม่ได้ระดับเมื่อเหยียบพื้นจะมีการยุบตัวของพื้นไม้ลามิเนตได้หรือเรียกว่าพื้นยวบ

2. ติดตั้งพื้นไม้ลามิเนตทับพื้นซิเมนต์ขัดมันหรือขัดหยาบที่เป็นพื้นเดิม ทำการตรวจสอบเหมือนข้อ1 เพิ่มเติมคือกรณีกรณีพื้นซิเมนต์เดิมไม่ได้ระดับ ต้องการทำการปรับระดับใหม่โดยการเทปรับระดับ โดยมีข้อควรระวังคือการประสานระหว่างพื้นเทปรับระดับใหม่และพื้นเดิมต้องมีความแข็งแรงและประสานกันได้สนิท100% อีกวิธีการการปรับระดับด้วยการรองพื้นด้วยสมาร์ทบอร์ดหรือวีว่าบอร์ดก่อนการติดตั้งพื้นไม้ลามิเนต

3. ติดตั้งพื้นไม้ลามิเนตกับพื้นSelf Leveling กรณีพื้นซิเมนต์เดิมไม่ได้ระดับและต้องการให้พื้นไม้ลามิเนตมีความเรียบสม่ำเสมอ100% สามารถเลือกใช้วิธีการติดตั้งพื้นไม้ลามิเนตทับพื้นSelf Levelingได้ โดยพื้น Self Leveling เป็นการใช้ซิเมนต์ปรับระดับแบบไหลตัวง่าย Self Leveling Mortar เทปรับระดับบนพื้นซิเมนต์ขัดหยาบ ซึ่ง Self Leveling Mortar จะไหลปรับระดับด้วยตัวเองด้วยคุณสมบัติพิเศษ ทำให้พื้นได้ระดับ100% ปรับระดับได้ตวามความหนาที่ต้องการ ความหนาปรับระดับของพื้น Self Leveling ที่ปรับได้ขั้นต่ำ 3 มิลลิเมตร กรณีต่ำกว่าพื้นมีโอกาสแตกร้าวเนื่องจากปรับระดับบางเกินไป ข้อจำกัดคือพื้น Self Leveling มีค่าใช้จ่ายสูง ประมาณ 350 บาทต่อตารางเมตรขึ้นไป ขึ้นกับความหนา

4. ติดตั้งพื้นไม้ลามิเนตทับพื้นกระเบื้องที่เป็นพื้นเดิม พื้นกระเบื้องส่วนใหญ่จะได้ระดับเพราะมีการทำระดับก่อนการติดตั้งพื้นกระเบื้อง และพื้นกระเบื้องมีค่าการป้องกันความชื้นสูง การตรวจสอบความชื้นและระดับพื้นกระเบื้องก่อนการติดตั้งจะทำได้ง่ายกว่าพื้นซิเมนต์ขัดมัน ควรเก็บรอยต่อแผ่นกระเบื้องเดิมด้วยปูนกาวหรือฟุตตี้ที่มีความแข็งแรงสูง เพื่อให้พื้นไม้ลามิเนตหลังติดตั้งไม่มีการยุบตัวเมื่อสัมผัส

การเตรียมพื้นซิเมนต์และข้อแนะนำที่จำเป็นก่อนการติดตั้งพื้นไม้ลามิเนต
พื้นไม้ลามิเนตเป็นการปูบนพื้นซิเมนต์ขัดหยาบ สิ่งที่ต้องคำนึงจึงเน้นไปที่ระดับของพื้นซิเมนต์เป็นสำคัญเพื่อให้พื้นไม้ลามิเนตหลังติดตั้ง มีสัมผัสขณะเดินที่แน่น ไม่รู้สึกยวบเท้า

 • ระดับพื้นซิเมนต์สำหรับการติดตั้งพื้นไม้ลามิเนต ต้องมีความต่างของระดับสูงต่ำไม่เกิน 3 มิลลิเมตรต่อระยะความยาว 1 เมตร ตรวจสอบระดับของพื้นไม้ลามิเนตด้วยไม้สามเหลี่ยมหรือตัววัดระดับเลเซอร์ กรณีมีความต่างมากกว่าค่ามาตรฐาน ต้องทำการปรับระดับใหม่ พื้นที่มีระดับต่ำให้ทำการการเติมพื้นด้วยปูนกาวหรือปูนยิปซั่ม พื้นที่มีระดับสูงให้ทำการเจียพื้นออก หลังการปรับระดับต้องมีระยะเวลาให้พื้นSetตัวและคลายความชื้น
 • พื้นซิเมนต์ก่อนการติดตั้งพื้นไม้ลามิเนตต้องแห้งสนิท ทำการตรวจสอบด้วยเครื่องมือวัดระดับความชื้นของ
 • พื้นซิเมนต์ก่อนการติดตั้งพื้นไม้ลามิเนต ค่าความชื้นที่เหมาะสมต้องไม่เกิน 5% กรณีที่ค่าเกินกว่ามาตรฐานต้องทิ้งระยะเวลาให้พื้นSetตัว
 • พื้นซิเมนต์ก่อนการติดตั้งพื้นไม้ลามิเนตต้องมีความแข็งแรง ทำการตรวจสอบความแข็งแรงของผิวหน้า ผิว
 • หน้าพื้นซิเมนต์ต้องไม่หลุดร่อนหรือเป็นฝุ่น ส่งผลให้พื้นไม้ลามิเนตเคลื่อนตัวหลังการใช้งาน
  กรณีติดตั้งพื้นไม้ลามิเนตปูทับบนพื้นไม้ปาร์เก้หรือพื้นกระเบื้องเดิม ต้องทำการตรวจสอบว่าแผ่นปาร์เก้และแผ่นกระเบื้องยึดติดแน่นแข็งแรงไม่หลุดร่อน กรณีที่พื้นเดิมชำรุดมีรอยแตกและหลุดร่อน ต้องทำการซ่อมแซมให้เรียบร้อย คงสภาพแข็งแรงก่อนการติดตั้งพื้นไม้ลามิเนต
 • กรณีการติดตั้งพื้นไม้ลามิเนตโดยมีงานเฟอร์นิเจอร์Build-inในบริเวณพื้นที่ติดตั้งพื้นไม้ลามิเนต ต้องเตรียมแผ่นไม้อัดขนาดความหนาไม่น้อยกว่าพื้นไม้ลามิเนตวางรองบริเวณส่วนที่เฟอร์นิเจอร์Build-inติดตั้ง เพื่อให้พื้นไม้ลามิเนตมีระยะในการขยายตัวสามารถขยายตัวเข้าไปในฐานของเฟอร์นิเจอร์Build-inได้ การวางแผ่นไม้อัดให้เว้นร่นระยะจากระยะขอบของเฟอร์นิเจอร์Build-inเป็นระยะ3 เซนติเมตรโดยรอบ
 • แนะนำให้วางแผนงานติดตั้งพื้นไม้ลามิเนตเป็นงานลำดับสุดท้าย เพื่อป้องกันผลกระทบจากการทำงานส่วนอื่นที่มีโอกาสทำให้พื้นไม้ลามิเนตเสียหาย งานติดตั้งพื้นไม้ลามิเนตเป็นงานติดตั้งแบบแห้ง ติดตั้งได้รวดเร็วสามารถวางเป็นการสุดท้ายก่อนใช้งานพื้นได้

วิธีการติดตั้งพื้นไม้ลามิเนต

 1. หลังการเตรียมพื้นเรียบร้อย ให้ทำการปูแผ่นโฟมรองพื้นปรับระดับความหนา 2 มิล(PE Foam) เพื่อช่วยปรับละดับของพื้นไม้ลามิเนตให้เรียบสม่ำเสมอ และช่วยลดเสียงของพื้นไม้ลามิเนตกระทบกับพื้นซิเมนตชั้นล่าง นอกจากนั้นการรองโฟมปรับระดับจะช่วยให้สัมผัสของพื้นไม้ลามิเนตนุ่มสบายเท้าขณะเดิน การวางโฟมรองปรับระดับให้ด้านที่มีพลาสติกอยู่ด้านล่างเพื่อป้องกันความชื้นจากพื้นซิเมนต์ขึ้นมาบนพื้นไม้ลามิเนต มีผลให้พื้นไม้ลามิเนตขึ้นตะเข็บสันตรงรอยต่อระหว่างแผ่นพื้นไม้ลามิเนต ทำการปิดรอยต่อของแผ่นโฟมปรับระดับด้วยเทปกาว
 2. ทำการวางลิ่มไม้หนา 12-15 มิลลิเมตร ที่ริมผนังทุกด้านถ้าไม่มีอาจใช้เศษแผ่นไม้ลามิเนตก็ได้ โดยลิ่มไม้นี้จะใช้กั้นระหว่างพื้นไม้ลามิเนตกับผนัง เพื่อเป็นช่องว่างไม่ให้พื้นไม้ลามิเนตขยายตัวไม่ให้ไปชนผนัง กรณีพื้นไม้ลามิเนตขยายตัวไปชนผนังทำให้พื้นไม้ลามิเนตโก่งตัวเดินจะรู้สึกยวบเท้า หรือถ้าขยายตัวมากจะทำให้พื้นไม้ลามิเนตขึ้นสันที่หัวแผ่นและระหว่างรอยต่อพื้นไม้ลามิเนต มองเห็นเป็นสันตะเข็บ
 3. กำหนดรูปแบบและทิศทางการปูพื้นไม้ลามิเนต โดยส่วนใหญ่จะกำหนดทิศทางการปูพื้นไม้ลามิเนตให้เป็นแนวขนานประตู
 4. การขึ้นแผ่นพื้นไม้ลามิเนตแผ่นแรกในการติดตั้งตามทิศทางที่วางไว้ การติดตั้งพื้นไม้ลามิเนตในบริเวณเฉพาะภายในห้อง ให้เริ่มติดตั้งพื้นไม้ลามิเนตแผ่นแรกจากแนวประตูเป็นลำดับแรก ทำการตัดพื้นไม้ลามิเนตเข้าระหว่างบังใบประตู โดยให้ขอบของพื้นไม้ลามิเนตอยู่ตรงบังใบเพื่อให้แผ่นไม้ลามิเนตตรงประตูเป็นแผ่นเต็มไร้การต่อ พื้นไม้ลามิเนตจะมีความแข็งแรงและความสวยงาม สำหรับการติดตั้งพื้นไม้ลามิเนตพื้นชั้นสอง ให้เริ่มปูพื้นไม้ลามิเนตแผ่นแรกที่แนวบันไดติดกับลูกตั้งขั้นสุดท้าย โดยเว้นระยะห่างจากแนวลูกตั้งประมาณ 2-3 เซนติเมตรสำหรับติดตั้งตัวจบจมูกบันได
 5. ทำการปูพื้นไม้ลามิเนตตามทิศทางที่กำหนดไว้ เริ่มปูจากซ้ายไปขวาจนถึงผนังที่ระดับลิ่ม ระวังอย่าปูพื้นไม้ลามิเนตชิดขอบผนังเพราะจะไม่มีช่องว่างให้พื้นไม้ลามิเนตขยายตัว 5. การต่อแผ่นพื้นไม้ลามิเนตระบบคลิกล็อค โดยการวางแผ่นไม้ลามิเนตเอียง 45 องศาและกดให้พื้นไม้ลามิเนตเข้าคลิก และตอกด้วยฆ้อยยางเบาๆเพื่อให้พื้นไม้ลามิเนตเข้าคลิกล็อคสนิท ทำการต่อแผ่นพื้นไม้ลามิเนตไปจนเต็มพื้นที่ติดตั้ง
 6. ตรวจสอบความเรียบร้อยในการปูพื้นไม้ลามิเนต
 7. นำลิ่มไม้ข้างผนังที่วางไว้ออก ทำการติดบัวPVCข้างผนังรอบพื้นไม้ลามิเนต โดยปิดทับช่องว่างระหว่างพื้นไม้ลามิเนตและผนัง เก็บความเรียบร้อยด้วยแดปหรือซิลิโคนสีเดียวกับพื้นไม้ลามิเนตด้านล่างและด้านบนบัวPVC
 8. ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้งและทำความสะอาด กรณีมีงานที่ต้องทำต่อจากงานติดตั้งพื้นไม้ลามิเนต ให้ทำการProtectผิวหน้าด้วยกระดาษลูกฟูกกันรอยขีดข่วน

  Inspire by FloorD
Powered by MakeWebEasy.com