กระเบื้องยางลายไม้คลิกล็อคLVT UNIX_JD406

คุณสมบัติสินค้า:

กระเบื้องยางลายไม้คลิกล็อค+ติดตั้งฟรี+โฟมรองพื้นปรับระดับ+ตรวจพื้นก่อนติดตั้ง

Share

Share

เงื่อนไขการเสนอราคารวมบริการติดตั้ง
 • กระเบื้องยางลายไม้ระบบคลิกล็อคความหนา 4 มิล ราคา Promotion 580 บาทต่อตารางเมตร ราคารวมติดตั้ง (ไม่รวมบัวข้างผนัง)ราคาทั่วไป 920 บาทต่อตารางเมตร
 • ราคารวมกระเบื้องยางลายไม้ระบบคลิกล็อค 4มิล+โฟมรองปรับระดับ+ติดตั้งฟรี+ตรวจพื้นก่อนติดตั้ง ติดตั้งขั้นต่ำ 50 ตารางเมตร ต่ำกว่าพื้นที่ขั้นต่ำคิดราคาเหมาเป็นกรณี
 • กรณีรวมงานบัว PVC ข้างผนังบวกเพิ่ม 70 บาทต่อตารางเมตร (ราคารวมวัสดุบัวPVC พร้อมติดตั้ง

งานติดตั้งพื้นกระเบื้องยางลายไม้ของบริษัทรับประกัน1ปี และรับประกันสินค้า10ปี นับจากวันส่งมอบงาน โดยมีขอบเขตและเงื่อนไขการรับประกันงานติดตั้งกระเบื้องยางลายไม้ดังนี้

 1. บริษัทฯ รับประกันว่างานพื้นกระเบื้องยางลายไม้ที่ติดตั้ง สามารถใช้งานได้ตามรายละเอียดการใช้งานมาตรฐานของพื้นกระเบื้องยางลายไม้ เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ส่งมอบ โดยวันที่ลงในใบรับประกัน 
 2. บริษัทฯ รับประกันเฉพาะการติดตั้งงานพื้นกระเบื้องยางลายไม้ กรณีดังต่อไปนี้
  1. ใช้อุปกรณ์พื้นกระเบื้องยางลายไม้มาตรฐานของบริษัทฯ
  2. ใช้บริการติดตั้งพื้นกระเบื้องยางลายไม้ของบริษัทฯ
  3. เป็นการติดตั้งงานพื้นกระเบื้องยางลายไม้ใหม่ ไม่ใช่การดัดแปลงหรือต่อเติม หรือเป็นการรื้อซ่อมแซมใหม่
 3. บริษัทฯไม่รับประกันงานติดตั้งพื้นกระเบื้องยางลายไม้ อันเนื่องมาจากสาเหตุที่ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดหรือความจงใจหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทฯ
 4. รายละเอียดการรับประกันหลังการติดตั้งพื้นกระเบื้องยางลายไม้
  1. ทางบริษัทจะแสดงความรับผิดชอบต่อโครงการ เฉพาะกรณีข้อผิดพลาดอันเกิดจากบริษัท โดยขอสงวนสิทธิ ในการพิจารณาชดเชยแก่โครงการเป็นกรณี ซึ่งต้องมีการตรวจสอบสาเหตุความความผิดพลาดอันเกิดมาจากบริษัทเท่านั้น และเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ระหว่างบริษัท โครงการและผู้ผลิตสินค้า
  2. การรับผิดชอบในส่วนของงานรับประกันไม่รวมความเสียหายที่เกิดจากโครงการ และผู้อยู่อาศัย อันได้แก่ ความเสียหายจากรอยขูดขีดหลังการส่งมอบ และความเสียหายที่เกิดจากสภาพแวดล้อม อันได้แก่ ความชื้นที่มาจากการรั่วซึม ความชื้นที่มาจากการสัมผัสกับบริเวณที่มีพื้นที่เปียก เช่น ห้องน้ำ ห้องซาวน่า ความชื้นอันมาจากสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเข้ามาภายในอาคาร
  3. ผู้ซื้อต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ภายใน 1 วัน นับตั้งแต่วันที่พบเห็นความเสียหายและหรือความไม่สมบูรณ์ ดังกล่าวเพื่อทางบริษัทฯ จะได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบสาเหตุ ของความเสียหายและหรือ ความไม่สมบูรณ์ ว่าอยู่ในขอบเขตการรับประกันหรือไม่
 5. การรับประกันข้างต้นเป็นการรับประกันสำหรับงานติดตั้งพื้นกระเบื้องยางลายไม้ ตามรายละเอียดในใบรับประกันนี้เท่านั้น ทางบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงรายละเอียด และเงื่อนไขการรับประกันสำหรับงานติดตั้งงานพื้นกระเบื้องยางลายไม้ โดยไม่ต้องประกาศให้ทราบล่วงหน้า
ข้อดีของพื้นกระเบื้องยางลายไม้
 • พื้นกระเบื้องยางลายไม้ทำจากPVCคุณภาพสูง ปิดชั้นผิวหน้าด้วยDecorative Paper มีความแข็งแรง ทนต่อแรงกระแทก ทนน้ำและกันปลวก100%
 • พื้นกระเบื้องยางลายไม้มีราคาถูกกว่าพื้นไม้จริง ช่วยในการประหยัดงบประมาณ
 • พื้นกระเบื้องยางลายไม้ติดตั้งด้วยระบบคลิกล็อค ไม่ต้องใช้กาวในการยึดติด ทำให้ติดตั้งได้รวดเร็ว
 • พื้นกระเบื้องยางลายไม้มีความสวยงามของลายไม้ ผิวหน้าพื้นกระเบื้องยางลายไม้ปิดด้วยแผ่น Decorative Paper เป็นแผ่นลายไม้ที่ออกแบบให้มีความสวยงาม โมเดิร์น มีหลายแบบให้เลือกมากกว่า10สี ให้เลือกได้ตามการออกแบบ
 • ผิวหน้าพื้นกระเบื้องยางลายไม้เคลือบด้วยชั้นฟิล์ม ป้องกันรอยขีดข่วนและแรงกระแทก 
 • พื้นกระเบื้องยางลายไม้ติดด้วยระบบคลิกล็อค กรณีมีความเสียหายจากตัวแผ่นสามารถรื้อเปลี่ยนเฉพาะแผ่นได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนพื้นไม้ทั้งห้อง
 • พื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบคลิกล็อคทำจากวัสดุทดแทนไม้ทำให้มีราคาถูกและช่วยลดการใช้วัสดุจากธรรมชาติ
คุณสมบัติเฉพาะของพื้นกระเบื้องยางลายไม้
 • พื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบคลิกล็อคมีความหนา 4มิล
 • ผิวหน้าพื้นกระเบื้องยางลายไม้มีความแข็งแรง ความหนาชั้นลายไม้ Wear Layer 0.3 mm ป้องกันรอยขีดข่วนและแรงกระแทก
 • ตัวแผ่นพื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบคลิกล็อคทำมาจากPVCป้องกันน้ำและความชื้นได้100%
 • การติดตั้งพื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบคลิกล็อค ใช้การปูบนโฟมปรับระดับ ปูทับพื้นปูนซิเมนต์ได้โดยไม่ต้องขัดมัน หรือปูทับพื้นกระเบื้องเดิมได้ทันที แผ่นกระเบื้องยางลายไม้ประสานกันด้วยระบบคลิกล็อค ติดตั้งได้รวดเร็วการรื้อเปลี่ยนแผ่นทำได้ง่าย

การดูแลรักษาพื้นกระเบื้องยางลายไม้ 

 • ไม่ควรใช้น้ำยาขัดเงาหรือน้ำยาทำความสะอาดเอนกประสงค์ที่มีส่วนผสมของสารเคมีที่มีผลกัดกร่อน ในการทำความสะอาดพื้นกระเบื้องยางลายไม้
 • ระวังไม่ให้สีน้ำมันและทินเนอร์สัมผัสโดยพื้นกระเบื้องยางลายไม้ซึ่งจะทำให้เกิดคราบ กรณีเกิดคราบบนพื้นกระเบื้องยางลายไม้ไม่สามารถทำความสะอาดได้ ต้องทำการรื้อและเปลี่ยนแผ่น ซึ่งพื้นกระเบื้องยางลายไม้เป็นพื้นระบบคลิกล็อคสามารถเปลี่ยนเฉพาะแผ่นที่เสียหายได้
 • แนะนำใช้ฐานรองแผ่นผ้าหรือแผ่นสักหลาดที่ขาเก้าอี้ โต๊ะและตู้ที่มีน้ำหนัก เพื่อป้องกันการขูดขีดและน้ำหนักกดทับ

การตรวจสอบพื้นก่อนติดตั้งพื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบคลิกล็อค

พื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบปูคลิกล็อคเป็นการปูบนโฟมทับพื้นชั้นล่าง แผ่นพื้นยึดติดด้วยระบบคลิกล็อค การตรวจสอบพื้นเพื่อให้แน่ใจว่าพื้นกระเบื้องยางที่ติดตั้งเสร็จแล้วจะไม่มีปัญหาในภายหลัง

1. ติดตั้งพื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบคลิกล็อคทับพื้นซิเมนต์ขัดหยาบที่เป็นพื้นใหม่ พื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบคลิกล็อคสามารถติดตั้งบนพื้นซิเมนต์ขัดหยาบได้โดยไม่ต้องขัดมัน การตรวจสอบเน้นการตรวจระดับและความชื้น ซึ่งจะมีขั้นตอนน้อยกว่าระบบปูกาว

1.1 ตรวจสอบความชื้นก่อนติดตั้ง ค่าความชื้นของพื้นก่อนติดตั้งต้องมีความชื้นไม่เกิน5% จากค่าผลทดสอบเครื่องวัดความชื้น

1.2 ตรวจสอบระดับก่อนติดตั้ง ทำการตรวจสอบโดยเครื่องวัดระดับเลเซอร์หรือไม้สามเหลี่ยมวัดระดับ พื้นก่อนติดตั้งพื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบคลิกล็อคต้องมีระดับความสูงต่ำของระดับไม่เกิน3มิลลิเมตร พื้นกระเบื้องยางระบบคลิกล็อคยึดติดด้วยระบบคลิกทำให้พื้นยึดกันเป็นแผ่น จะไม่เป็นคลื่นมากเหมือนกระเบื้องยางระบบปูกาว การปูพื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบคลิกล็อคเป็นการปูพื้นบนโฟมปรับระดับทับพื้นชั้นล่าง กรณีพื้นไม่ได้ระดับเมื่อเหยียบพื้นจะมีการยุบตัวของพื้นกระเบื้องยางได้หรือเรียกว่าพื้นยวบ


2. ตรวจสอบพื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบคลิกล็อคทับพื้นซิเมนต์ขัดมันหรือขัดหยาบที่เป็นพื้นเดิม ทำการตรวจสอบเหมือนข้อ1 เพิ่มเติมคือกรณีกรณีพื้นซิเมนต์เดิมไม่ได้ระดับ ต้องการทำการปรับระดับใหม่โดยการเทปรับระดับ โดยมีข้อควรระวังคือการประสานระหว่างพื้นเทปรับระดับใหม่และพื้นเดิมต้องมีความแข็งแรงและประสานกันได้สนิท100% อีกวิธีการการปรับระดับด้วยการรองพื้นด้วยสมาร์ทบอร์ดหรือวีว่าบอร์ดก่อนการติดตั้งพื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบคลิกล็อค

3. ตรวจสอบพื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบคลิกล็อคกับพื้นSelf Leveling กรณีพื้นซิเมนต์เดิมไม่ได้ระดับและต้องการให้พื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบคลิกล็อคมีความเรียบสม่ำเสมอ100% สามารถเลือกใช้วิธีการติดตั้งพื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบคลิกล็อคทับพื้นSelf Levelingได้ โดยพื้น Self Leveling เป็นการใช้ซิเมนต์ปรับระดับแบบไหลตัวง่าย Self Leveling Mortar เทปรับระดับบนพื้นซิเมนต์ขัดหยาบ ซึ่ง Self Leveling Mortar จะไหลปรับระดับด้วยตัวเองด้วยคุณสมบัติพิเศษ ทำให้พื้นได้ระดับ100% ปรับระดับได้ตวามความหนาที่ต้องการ ความหนาปรับระดับของพื้น Self Leveling ที่ปรับได้ขั้นต่ำ 3 มิลลิเมตร กรณีต่ำกว่าพื้นมีโอกาสแตกร้าวเนื่องจากปรับระดับบางเกินไป ข้อจำกัดคือพื้น Self Leveling มีค่าใช้จ่ายสูง ประมาณ 350 บาทต่อตารางเมตรขึ้นไป ขึ้นกับความหนา

4. ตรวจสอบพื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบคลิกล็อคทับพื้นกระเบื้องที่เป็นพื้นเดิม พื้นกระเบื้องส่วนใหญ่จะได้ระดับเพราะมีการทำระดับก่อนการติดตั้งพื้นกระเบื้อง และพื้นกระเบื้องมีค่าการป้องกันความชื้นสูง การตรวจสอบความชื้นและระดับพื้นกระเบื้องก่อนการติดตั้งจะทำได้ง่ายกว่าพื้นซิเมนต์ขัดมัน ควรเก็บรอยต่อแผ่นกระเบื้องเดิมด้วยปูนกาวหรือฟุตตี้ที่มีความแข็งแรงสูง เพื่อให้พื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบคลิกล็อคหลังติดตั้งไม่มีการยุบตัวเมื่อสัมผัส


การเตรียมพื้นซิเมนต์และข้อแนะนำที่จำเป็นก่อนการติดตั้งพื้นกระเบื้องยางลายไม้
พื้นกระเบื้องยางลายไม้เป็นการปูบนพื้นซิเมนต์ขัดหยาบ สิ่งที่ต้องคำนึงจึงเน้นไปที่ระดับของพื้นซิเมนต์เป็นสำคัญเพื่อให้พื้นกระเบื้องยางลายไม้หลังติดตั้ง มีสัมผัสขณะเดินที่แน่น ไม่รู้สึกยวบเท้า

 • ระดับพื้นซิเมนต์สำหรับการติดตั้งพื้นกระเบื้องยางลายไม้ ต้องมีความต่างของระดับสูงต่ำไม่เกิน 3 มิลลิเมตรต่อระยะความยาว 1 เมตร ตรวจสอบระดับของพื้นซิเมนต์ด้วยไม้สามเหลี่ยมหรือตัววัดระดับเลเซอร์ กรณีมีความต่างมากกว่าค่ามาตรฐาน ต้องทำการปรับระดับใหม่ พื้นที่มีระดับต่ำให้ทำการการเติมพื้นด้วยปูนกาวหรือปูนยิปซั่ม พื้นที่มีระดับสูงให้ทำการเจียพื้นออก หลังการปรับระดับต้องมีระยะเวลาให้พื้นSetตัวและคลายความชื้น
 • พื้นซิเมนต์ก่อนการติดตั้งพื้นกระเบื้องยางลายไม้ต้องแห้งสนิท ทำการตรวจสอบด้วยเครื่องมือวัดระดับความชื้น พื้นซิเมนต์ก่อนการติดตั้งพื้นกระเบื้องยางลายไม้ ค่าความชื้นที่เหมาะสมต้องไม่เกิน 5% กรณีที่ค่าเกินกว่ามาตรฐานต้องทิ้งระยะเวลาให้พื้นSetตัว
 • พื้นซิเมนต์ก่อนการติดตั้งพื้นกระเบื้องยางลายไม้ต้องมีความแข็งแรง ทำการตรวจสอบความแข็งแรงของผิวหน้า หน้าพื้นซิเมนต์ต้องไม่หลุดร่อนหรือเป็นฝุ่น ส่งผลให้พื้นกระเบื้องยางลายไม้เคลื่อนตัวหลังการใช้งาน
  กรณีติดตั้งพื้นกระเบื้องยางลายไม้ปูทับบนพื้นไม้ปาร์เก้หรือพื้นกระเบื้องเดิม ต้องทำการตรวจสอบว่าแผ่นปาร์เก้และแผ่นกระเบื้องยึดติดแน่นแข็งแรงไม่หลุดร่อน กรณีที่พื้นเดิมชำรุดมีรอยแตกและหลุดร่อน ต้องทำการซ่อมแซมให้เรียบร้อย คงสภาพแข็งแรงก่อนการติดตั้งพื้นกระเบื้องยางลายไม้
 • แนะนำให้วางแผนงานติดตั้งพื้นกระเบื้องยางลายไม้เป็นงานลำดับสุดท้าย เพื่อป้องกันผลกระทบจากการทำงานส่วนอื่นที่มีโอกาสทำให้พื้นกระเบื้องยางลายไม้เสียหาย งานติดตั้งพื้นกระเบื้องยางลายไม้เป็นงานติดตั้งแบบแห้ง ติดตั้งได้รวดเร็วสามารถวางเป็นการสุดท้ายก่อนใช้งานพื้นได้

วิธีการติดตั้งพื้นกระเบื้องยางลายไม้

 1. หลังการเตรียมพื้นเรียบร้อย ให้ทำการปูแผ่นโฟมรองพื้นปรับระดับความหนา 2 มิล(PE Foam) เพื่อช่วยปรับระดับของพื้นกระเบื้องยางลายไม้ให้เรียบสม่ำเสมอ และช่วยลดเสียงของพื้นกระเบื้องยางลายไม้กระทบกับพื้นซิเมนตชั้นล่าง นอกจากนั้นการรองโฟมปรับระดับจะช่วยให้สัมผัสของพื้นกระเบื้องยางลายไม้นุ่มสบายเท้าขณะเดิน การวางโฟมรองปรับระดับให้ด้านที่มีพลาสติกอยู่ด้านล่างเพื่อป้องกันความชื้นจากพื้นซิเมนต์ขึ้นมาบนพื้นกระเบื้องยางลายไม้ 
 2. กำหนดรูปแบบและทิศทางการปูพื้นกระเบื้องยางลายไม้ โดยส่วนใหญ่จะกำหนดทิศทางการปูพื้นไม้ลามิเนตให้เป็นแนวขนานประตูและแนวขนานลูกนอนบันไดขั้นสุดท้ายก่อนขึ้นพื้นชั้นสอง
 3. การขึ้นแผ่นพื้นกระเบื้องยางลายไม้แผ่นแรกในการติดตั้งตามทิศทางที่วางไว้ การติดตั้งพื้นกระเบื้องยางลายไม้ในบริเวณเฉพาะภายในห้อง ให้เริ่มติดตั้งพื้นกระเบื้องยางลายไม้แผ่นแรกจากแนวประตูเป็นลำดับแรก ทำการตัดพื้นกระเบื้องยางลายไม้เข้าระหว่างบังใบประตู โดยให้ขอบของพื้นกระเบื้องยางลายไม้อยู่ตรงบังใบเพื่อให้แผ่นพื้นกระเบื้องยางลายไม้ตรงประตูเป็นแผ่นเต็มไร้การต่อ พื้นกระเบื้องยางลายไม้จะมีความแข็งแรงและความสวยงาม สำหรับการติดตั้งพื้นกระเบื้องยางลายไม้พื้นชั้นสอง ให้เริ่มปูพื้นกระเบื้องยางลายไม้แผ่นแรกที่แนวบันไดติดกับลูกตั้งขั้นสุดท้าย โดยเว้นระยะห่างจากแนวลูกตั้งประมาณ 2-3 เซนติเมตรสำหรับติดตั้งตัวจบจมูกบันได
 4. ทำการปูพื้นกระเบื้องยางลายไม้ตามทิศทางที่กำหนดไว้ เริ่มปูจากซ้ายไปขวาจนถึงผนัง ระวังอย่าปู
 5. การต่อแผ่นพื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบคลิกล็อค โดยการวางแผ่นไม้ลามิเนตเอียง 45 องศาและกดให้พื้นกระเบื้องยางลายไม้เข้าคลิก และตอกด้วยฆ้อนยางเบาๆเพื่อให้พื้นกระเบื้องยางลายไม้เข้าคลิกล็อคสนิท ทำการต่อแผ่นพื้นกระเบื้องยางลายไม้ไปจนเต็มพื้นที่ติดตั้ง
 6. ตรวจสอบความเรียบร้อยในการปูพื้นกระเบื้องยางลายไม้
 7. ทำการติดบัวPVCข้างผนังรอบพื้นกระเบื้องยางลายไม้ โดยปิดทับช่องว่างระหว่างพื้นกระเบื้องยางลายไม้และผนัง เก็บความเรียบร้อยด้วยแดปหรือซิลิโคนสีเดียวกับพื้นกระเบื้องยางลายไม้ด้านล่างและด้านบนบัวPVC
 8. ตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้งและทำความสะอาด กรณีมีงานที่ต้องทำต่อจากงานติดตั้งพื้นกระเบื้องยางลายไม้ ให้ทำการProtectผิวหน้าด้วยกระดาษลูกฟูกกันรอยขีดข่วน

  Inspire by FloorD
Powered by MakeWebEasy.com