ข้อดีและข้อแตกต่าง 6ชนิดบันไดสำเร็จรูปยอดนิยม

Last updated: 11 มิ.ย. 2564  |  29469 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ไม้บันไดลูกนอนไม้จริงโอ๊ค

บันไดบ้านที่นิยมใช้ในปัจจุบันแบ่งเป็น 6 ชนิดบันได แบ่งตามวัสดุที่นำมาประกอบบันไดและกระบวนการผลิตบันไดเป็น 2 ประเภทหลักคือ

 • บันไดที่ใช้ไม้จริงเป็นส่วนประกอบหลัก กระบวนการผลิตเป็นการใช้ไม้จริงทั้งชิ้นมาตัดเป็นบันไดทั้งชิ้น หรือใช้ไม้จริงชิ้นเล็กมาประกอบกันเป็นชิ้นบันไดที่กำหนด
  • 1. บันไดไม้จริง (ผลิตจากท่อนไม้จริง นำมาตัดเป็นบันไดทั้งชิ้น)
  • 2. บันไดไม้จริงเอ็นจิเนียร์ (ผลิตจากชิ้นไม้เนื้อแข็ง ประกอบเป็นชิ้นบันได ปิดผิวหน้าชนิดไม้จริงที่กำหนด)
  • 3. บันไดไม้ยางพาราประสานขึ้นรูป (ผลิตจากชิ้นไม้ยางพารา ประกอบเป็นชิ้นบันได)
 • บันไดที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการขึ้นรูป กระบวนการผลิตเป็นการนำชิ้นไม้จริงมาแปรรูปเป็นผงไม้และนำไปผสมกับซิเมนต์ อัดแน่นประกอบขึ้นรูปเป็นชิ้นบันไดที่กำหนด ปิดผิวหน้าด้วยลามิเนต
  • 4. บันไดMDFปิดผิวลามิเนต (ผลิตจากผงไม้ผสมกาวกันชิ้น ขึ้นรูปด้วยความหนาแน่นสูงเป็นชิ้นบันได ปิดผิวหน้าด้วยลามิเนตลายไม้ตามกำหนด)
  • 5. บันไดวีว่าบอร์ดปิดผิวลามิเนต (ผลิตจากผงไม้ผสมซิเมนต์(วีว่าบอร์ด) ขึ้นรูปด้วยความหนาแน่นสูงเป็นชิ้นบันได ปิดผิวหน้าด้วยลามิเนตลายไม้ตามกำหนด)
  • 6. บันไดไม้เทียมไฟเบอร์ซิเมนต์ (ผลิตจากไฟเบอร์ผสมซิเมนต์ ทำการขึ้นรูปเป็นชิ้นบันไดไฟเบอร์ ผิวหน้าเป็นลายไม้จากการขึ้นรูปแผ่นบันได)

บันไดทั้ง 6 ชนิด มีข้อดีและข้อด้อยที่แตกต่างกัน ทราบข้อดีและข้อแตกต่างของบันไดแต่ละชนิด เพื่อใช้ในการออกแบบบันไดบ้านของคุณ

1. บันไดไม้จริง ผลิตจากท่อนไม้จริง นำมาแปรรูปเป็นแผ่นไม้ ผ่านกระบวนการอบ หลังจากนั้นนำมาตัดเป็นขนาดบันไดตามที่กำหนดในการผลิต กระบวนการทำสีผิวหน้าบันไดใช้สีย้อมไม้ในการทำสี เคลือบสีด้วยสีเคลือบยูริเทนแบบเงาหรือด้าน

 • ข้อดีของบันไดไม้จริง
  • บันไดไม้จริงผลิตจากไม้จริงทั้งชิ้น ทำให้ผิวหน้าของบันไดมีความสวยงามของลายไม้จริง บันไดไม้จริงทั้งชิ้นผลิตได้ง่าย กระบวนการผลิตมีความรวดเร็ว เป็นการตัดแต่งไสไม้จริงให้ได้ตามขนาดของบันได
 • ข้อด้อยของบันไดไม้จริง
  • บันไดไม้จริงมีราคาสูง เพราะเป็นการใช้ไม้จริงทั้งชิ้นมาทำบันได บันไดไม้จริงกรณีที่ไม่ผ่านการอบ เมื่อใช้ไปในระยะยาว มีการหดตัวและโก่งตัวของไม้บันไดได้ กรณีขนาดของบันไดมีขนาดใหญ่ จะหาชิ้นไม้จริงทั้งชิ้นมาทำบันไดได้ยาก

2. บันไดไม้จริงเอ็นจิเนียร์ปิดผิว ผลิตจากชิ้นไม้เนื้อแข็งที่ผ่านกระบวนการอบ ประกอบขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกอบขึ้นรูปตามขนาดบันไดที่กำหนด หลังจากนั้นปิดผิวด้วยไม้จริงที่เลือก (ไม้เมอรูนัท ไม้โอ๊ค ไม้สัก ไม้แดง) ผิวหน้าไม้จริงมีความหนา 3-5 มิล ผิวหน้าลายไม้เป็นการคัดลายไม้ต่อเรียบเสมอกัน มองดูเป็นเสมือนชิ้นบันไดชิ้นเดียวแบบเต็มแผ่น กระบวนการทำสีผิวหน้าบันไดใช้สีย้อมไม้ในการทำสี เคลือบสีด้วยสีเคลือบยูริเทนแบบเงาหรือด้าน

 • ข้อดีของบันไดไม้จริงเอ็นจิเนียร์ 
  • บันไดไม้จริงเอ็นจิเนียร์เป็นการประกอบขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย บันไดไม้จริงเอ็นจิเนียร์มีราคาถูกกว่าไม้จริงทั้งชิ้น 30-50% ขึ้นกับชนิดไม้ เพราะใช้ไม้จริงเฉพาะส่วนผิวหน้าที่แสดงลายไม้จริง ส่วนโครงสร้างใช้การประสานขึ้นรูปของไม้เนื้อแข็ง ปิดผิวด้วยผิวหน้าไม้จริงที่ต้องการความหนา 3 มิล ทำให้ประหยัดกว่าไม้จริงทั้งชิ้น บันไม้จริงเอ็นจิเนียร์ไม่โก่งตัวและหดตัว ช่วยลดการใช้ไม้โดยไม่จำเป็น บันไดไม้จริงเอ็นจิเนียร์ทำความกว้างและความยาวสูงสุด 3.50 เมตร ความหนาสูงสุด 5 เซนติเมตร บันไดไม้จริงเอ็นจิเนียร์เป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่นิยมไม้จริงในการออกแบบ
 • ข้อด้อยของบันไดไม้จริงเอ็นจิเนียร์
  • บันไดไม้จริงเอ็นจิเนียร์มีราคาสูงกว่า เมื่อเทียบราคากับบันไดไม้ยางพาราประสานกับบันไดลามิเนตสำเร็จรูป
3. บันไดไม้ยางพาราประสาน ผลิตจากชิ้นไม้ยางพาราขนาด 4-5CM มาประกอบขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เป็นชิ้นเดียวกัน ผิวหน้าแสดงการประสานของชิ้นไม้ยางพาราประสาน ลายเหมือนกับพื้นไม้ปาร์เก้ กระบวนการทำสีผิวหน้าบันไดไม้ยางพาราประสานใช้สีย้อมไม้ในการทำสี เคลือบสีด้วยสีเคลือบยูริเทนแบบเงาหรือด้าน
 • ข้อดีของบันไดไม้ยางพาราประสาน
  • บันไดไม้ยางพาราประสานมีราคาถูกกว่าบันไดไม้จริงและบันไดไม้จริงเอ็นจิเนียร์ ด้วยการที่ผลิตจากไม้ยางพาราซึ่งมีราคาถูกกว่าไม้เนื้อแข็ง ปัจจุบันเป็นที่นิยมใช้สำหรับโครงการบ้านจัดสรร ด้วยความที่มีราคาถูก และสีของไม้ยางพาราประสานเป็นสีขาว สามารถย้อมสีได้ทุกเฉดสี จะนิยมทำสีให้เข้ากับพื้นไม้ชั้นสอง บันไดไม้ยางพาราประสานมีความทนทานต่อแรงกระแทกและรอยขีดข่วนได้มากกว่าบันไดปิดผิวลามิเนต
 • ข้อด้อยของบันไดไม้ยางพาราประสาน 
  • บันไดไม้ยางพาราประสานเป็นการประสานของชิ้นไม้ที่มีขนาดเล็ก ขึ้นรูปประสานกันเป็นแผ่น ทำให้ผิวหน้าจะเห็นเป็นรอยต่อของการประสานชิ้นไม้เหมือนไม้ปาร์เก้ ความสวยงามของผิวหน้าจะไม่เป็นชิ้นเดียวเหมือนบันไดไม้จริงเอ็นจิเนียร์และไม้จริงทั้งชิ้น ราคาบันไดไม้ยางพาราประสานมีราคาสูงกว่าบันไดMDFปิดผิวลามิเนต และบันไดวีว่าบอร์ดปิดผิวลามิเนต
4. บันไดไม้MDFปิดผิวลามิเนตหรือบันไดลามิเนตสำเร็จรูป ผลิตจากผงไม้ผสมกาวกันชื้น ขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดความหนาแน่นสูง ผลิตเป็นชิ้นบันไดMDFขนาดตามการออกแบบ หลังจากนั้นปิดผิวบันไดด้วยแผ่นลามิเนตลายไม้HPL (High Pressure Laminate)  
 • ข้อดีของบันไดMDFปิดผิวลามิเนตหรือบันไดลามิเนตสำเร็จรูป
  • บันไดMDFปิดผิวลามิเนตมีราคาถูกที่สุดเทียบกับผบันไดแต่ละชนิด บันไดมีความสวยงามของลายไม้สามารถเลือกลายได้มากกว่า10ลายไม้ ผิวหน้าบันไดMDFปิดผิวลามิเนต เป็นแผ่นลามิเนตลายไม้เคลือบเบลามีนป้องกันรอยขีดข่วน ความสวยงามของลายไม้มีรูปแบบลายไม้ธรรมชาติและลายไม้โมเดิร์น สามารถเลือกลายไม้ของบันไดเป็นลายไม้เดียวกับพื้นไม้ลามิเนตและลายไม้ใกล้เคียงพื้นกระเบื้องยางลายไม้ บันไดMDFปิดผิวลามิเนตสั่งผลิตได้ตามความต้องการ ขนาดความกว้างและความยาวสูงสุด 3.00 เมตร ความหนาสูงสุด 40 มิล
 • ข้อด้อยของบันไดMDFปิดผิวลามิเนต
  • บันไดปิดผิวลามิเนตป้องกันแรงกระแทกได้น้อยกว่า บันไดไม้จริง บันไดไม้จริงอ็นจิเนียร์และบันไดไม้ยางพาราประสาน บันไดMDFปิดผิวลามิเนตผิวหน้าเป็นแผ่นลามิเนตลายไม้กรณีโดนรอยขีดข่วนจะซ่อมแซมได้ยาก ไม่สามารถโป๊เก็บแต่งได้เหมือนบันไดไม้จริง บันไดปิดผิวลามิเนตป้องกันการสัมผัสน้ำในระยะเวลาสั้นๆ กรณีน้ำมาสัมผัสต้องรีบทำการเช็ด ไม่ทนต่อการสัมผัสความชื้นเป็นระยะเวลานาน

5. บันไดวีว่าบอร์ดปิดผิวลามิเนต ผลิตจากผงไม้ผสมซิเมนต์ ขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดความหนาแน่นสูงเป็นแผ่นวีว่าบอร์ด(Viva board) ขึ้นรูปขนาดตามการออกแบบ หลังจากนั้นปิดผิวบันไดด้วยแผ่นลามิเนตลายไม้HPL (High Pressure Laminate)


 • ข้อดีของบันไดวีว่าบอร์ดปิดผิวลามิเนต
  • บันไดวีว่าบอร์ดปิดผิวลามิเนตมีราคาถูกเมื่อเทียบกับบันไดไม้จริง บันไดวีว่าบอร์ดปิดผิวลามิเนตมีความสวยงามของลายไม้ สามารถเลือกลายได้มากกว่า10ลายไม้ ส่วนโครงสร้างบันไดทำจากแผ่นวีว่าบอร์ดที่มีคุณสมบัติป้องกันน้ำและป้องกันปลวก บันไดวีว่าบอร์ดปิดผิวลามิเนตเป็นการพัฒนาเรื่องการทนน้ำและกันปลวก ซึ่งเป็นส่วนที่บันไดMDFปิดผิวลามิเนตทำไม่ได้ ผิวหน้าของบันไดวีว่าบอร์ดปิดผิวลามิเนตปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนตเคลือบเบลามีน ป้องกันรอยขีดข่วน ผิวหน้าบันไดวีว่าบอร์ดปิดผิวลามิเนตมีความสวยงามของลายไม้ ทั้งในรูปแบบลายไม้ธรรมชาติและลายไม้โมเดิร์น สามารถเลือกลายไม้เป็นลายไม้เดียวกับพื้นไม้ลามิเนตและลายไม้ใกล้เคียงพื้นกระเบื้องยางลายไม้ บันไดวีว่าบอร์ดปิดผิวลามิเนตสั่งผลิตได้ตามความต้องการ ขนาดความกว้างและความยาวสูงสุด 3.00 เมตร ความหนาสูงสุด 40 มิล
 • ข้อด้อยของบันไดวีว่าบอร์ดปิดผิวลามิเนต
  • บันไดวีว่าบอร์ดปิดผิวลามิเนตป้องกันแรงกระแทกได้น้อยกว่า บันไดไม้จริง บันไดไม้จริงอ็นจิเนียร์และบันไดไม้ยางพาราประสาน บันไดวีว่าบอร์ดปิดผิวลามิเนตผิวหน้าเป็นแผ่นลามิเนตลายไม้ กรณีโดนรอยขีดข่วนจะซ่อมแซมได้ยาก ไม่สามารถโป๊เก็บแต่งได้เหมือนบันไดไม้จริง

6. บันไดไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซิเมนต์ ผลิตจากไฟเบอร์ผสมซิเมนต์ ขึ้นรูปเป็นชิ้นบันได มีขนาดมาตรฐานความยาว 1.20 เมตร ความกว้าง 30 เซนติเมตร ความหนา 20,25 มิล ผิวหน้าเป็นสีซิเมนต์ตามวัสดุ ลายเสี้ยนไม้ของบันไดไฟเบอร์ซิเมนต์เป็นการขึ้นรูป การทำสีบันไดใช้การพ่นและทาด้วยสีน้ำมัน 

 • ข้อดีของบันไดไม้เทียมไฟเบอร์ซิเมนต์
  • บันไดไฟเบอร์ซิเมนต์มีความคงทนต่อแรงกระแทก มีความแข็งแรงสูง ป้องกันน้ำและป้องกันปลวก บันไดไฟเบอร์ซิเมนต์ผลิตจากไฟเบอร์ซิเมนต์ ขึ้นรูปเป็นขนาดสำเร็จรูป บันไดไฟเบอร์ซิเมนต์มีราคาถูกกว่าบันไดไม้จริงและบันไดไม้จริงเอ็นจิเนียร์
 • ข้อด้อยของบันไดไฟเบอร์ซิเมนต์
  • บันไดไฟเบอร์ซิเมนต์ผิวหน้าเป็นการขึ้นรูปลายเสี้ยนไม้ การทำสีบันไดใช้การทาสีน้ำมันและสีย้อมไม้ ความสวยงามของบันไดไฟเอบร์ซิเมนต์จึงไม่มีรายละเอียดของลายไม้เป็นสีเรียบ บันไดไฟเบอร์ซิเมสนต์มีขนาดมาตรฐานตามโรงงานผู้ผลิตไม่สามารถเปลี่ยนหรือทำขนาดตามสั่งผลิตได้

เปรียบเทียบคุณสมบัติของบันไดแต่ละชนิด 


 

ทำความรู้จักคุณสมบัติ ข้อดีของบันไดแต่ละชนิด ก่อนตัดสินใจเลือกบันไดในแบบที่เป็นตัวคุณ

Inspire By FloorD 

093-185-8333 , 089-8504638  ID Line floord1

กลับสู่หน้าหลัก คลิก

สินค้าบันไดไม้จริงเอ็นจิเนียร์ คลิก

สินค้าบันไดไม้ยางพาราประสาน คลิก

สินค้าบันไดปิดผิวลามิเนต คลิก

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้