ข้อแนะนำก่อนปูพื้นไม้เทียมwpc บนพื้นคอนกรีต-โครงสร้างเหล็ก

Last updated: 5 เม.ย 2567  |  520 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ปูพื้นไม้เทียมwpcภายนอก

การติดตั้งพื้นไม้เทียมภายนอกบ้านและอาคาร ช่วยเพิ่มพื้นที่การใช้งานและทำให้บ้านของคุณดูดีและน่าอยู่มากขึ้น เป็นส่วนเพิ่มพื้นที่นอกตัวบ้าน ให้เป็นพื้นที่พักผ่อนและทำกิจกรรมนอกบ้าน พื้นไม้เทียมเป็นพื้นภายนอกอาคาร ต้องมีคุณสมบัติทนแดดและฝน ใช้งานได้ยาวนานโดยไม่แตกหักเสียหาย ป้องกันความชำรุดและความเสียหายจากสภาพอากาศ ไม่โก่งตัวและไม่บิดตัวเมื่อได้รับความร้อนจากแสงแดด

พื้นไม้เทียมในปัจจุบันมี2ชนิด ได้แก่พื้นไม้เทียมwpc (Wood plastic composite) และพื้นไม้เทียมไฟเบอร์ซิเมนต์ ทั้งสองชนิดมีคุณสมบัติที่เหมาะกับการใช้งานภายนอก โดยส่วนใหญ่ติดตั้งโดยใช้ระบบคลิปตัวทียึดกับตงรับพื้น (ไม่แนะนำใช้การยิงสกรู ซึ่งอาจเกิดสนิมที่หัวสกรูได้)

การติดตั้งพื้นไม้เทียมต้องติดตั้งบนโครงสร้างตงที่ใช้รองรับพื้นไม้เทียมเท่านั้น ไม่สามารถติดตั้งทับพื้นชั้นล่างโดยตรงได้ การมีโครงสร้างตงรองรับพื้นไม้เทียมเพื่อช่วยในรองรับ การยืดหดขยายตัว การให้ตัวของพื้นไม้เทียม โครงสร้างตงรับพื้นไม้เทียม เป็นส่วนสำคัญของการปูพื้นไม้เทียม ใช้รับรองพื้นไม้

วัสดุตงรับพื้นไม้เทียมที่นิยมใช้คือ ตงเหล็ก ตงแสตนเลสและอตงอลูมิเนียม โดยตงรับต้องมีความแข็งแรง รับน้ำหนักได้ดี ตงต้องมีขนาดตรงไม่โค้งงอ ปัจจุบันมีการใช้ตงไม้เทียมเป็นวัสดุทางเลือก มีความสวยงาม มีความแข็งแรงเทียบเท่าพื้นไม้เทียมwpc ขนาดของตงรับพื้นไม้เทียมไม่มีการกำหนดขนาดที่แน่นอน ขนาดตงที่นิยมใช้มีขนาดความหนา 1 นิ้วหรือมากกว่า , ความกว้าง1นิ้วหรือมากกว่า ทั้งนี้ขึ้นกับการออกแบบ

วิธีการเลือกตงรับพื้นไม้เทียมและคุณสมบัติที่ดีของตงรองรับพื้นไม้เทียม
 • มีความแข็งแรงสูง รองรับน้ำหนักได้ดี ต้องรองรับรับน้ำหนักของพื้นไม้เทียม และน้ำหนักของผู้ใช้งาน รวมถึงงเฟอร์นิเจอร์ภายนอกและกระถางต้นไม้
 • สีและเนื้อวัสดุมีความคงทนไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ขึ้นสนิมที่ทำให้ผิวมีการสึกกร่อน (ตงเหล็กต้องมีการทาสีกันสนิมรอบด้านอย่างดี เพื่อไม่ขึ้นสนิมเมื่อโดนน้ำหลังการใช้งาน)
 • วัสดุตงไม่เสื่อมสภาพเมื่อโดนแสงแดดและน้ำ ไม่แปรสภาพ หลังการใช้งานเป็นระยะเวลานาน

ตงเหล็ก เป็นทางเลือกลำดับแรกของพื้นไม้เทียม มีราคาถูก แข็งแรง ติดตั้งง่ายด้วยการเชื่อม สามารถติดตั้งตงเหล็กบนพื้นชั้นล่างที่เป็นคอนกรีตและพื้นชั้นล่างโครงสร้างเหล็กด้วยการเชื่อม ข้อจำกัด คือตงเหล็กอาจมีการขึ้นสนิมหลังการใช้งาน ต้องทาสีกันสนิมรอบด้าน และทาอย่างน้อย2-3รอบ เพื่อให้สีกันสนิมคงสภาพไม่หลุดล่อน หลังการใช้งานภายนอกที่ตอ้งโดนแสงแดดและน้ำ

ตงแสตนเลสและตงอลูมิเนียม นิยมใช้เพราะมีความแข็งแรง ไม่ขึ้นสนิม เมื่อทียบกับตงเหล็ก ข้อจำกัดคือ สีเป็นสีเงินซึ่งเป็นสีของวัสดุ ไม่สามารถทำสีอื่นได้ เมื่อสังเกตจะมองเห็นความแตกต่างของสีตงกับสีพื้นไม้เทียม ตงแสตนเลสและตงอลูมิเนียม มีราคาสูงเมื่อเทียบกับตงเหล็ก 

ตงไม้เทียมwpc (Wood plastic composite) ทางเลือกใหม่ของวัสดุตงรับพื้นไม้ มีความแข็งแรงสูง ไม่โก่งตัวเมื่อโดนแสงแดดและน้ำฝน ทำจากวัสดุเดียวกับพื้นไม้เทียมwpc เป็นเนื้อเดียวกันตลอดทั้งชิ้น คุณสมบัติของตงไม้เทียมwpc  

 • มีความแข็งแรงสูงมาก และมีความยืดหยุ่นสูง สามารถรองรับน้ำหนักจากแรงกระแทกได้ดีกว่าคงเหล็กและตงอลุมิเนียม
 • สีคงสภาพไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อโดนแสงแดดและน้ำฝน มีความสวยงาม ด้วยตัววัสดุตงไม้เทียมwpcเป็นสีเดียวกันทั้งชิ้น(สีน้ำตาล) กรณีเลือกใช้คู่กับพื้นไม้เทียมwpc มีความกลมกลืน
 • ไม่เป็นสนิม เมื่อเทียบกับตงเหล็กทาสีกันสนิม ที่อาจมีโอกาสขึ้นสนิมได้เพื่อสีกันสนิมหลุดร่อนจากการใช้งานเป็นเวลานาน

 

การเตรียมพื้นก่อนการติดตั้งพื้นไม้เทียม โครงสร้างพื้นรับพื้นไม้เทียมต้องมีส่วนประกอบที่สำคัญดังนี้

 • ส่วนที่1 โครงสร้างฐานรากรองรับพื้น กรณีพื้นที่รอบตัวบ้านหรือพื้นที่ติดตั้งพื้นไม้เทียมที่ไม่มีโครงสร้างเดิมรองรับ เราต้องทำการวางโครงสร้างฐานรากหรือเสาเข็มในการรองรับใหม่ โดยกำหนดจุดวางฐานราก ให้สามารถรองรับน้ำหนักของพื้นเทียมและน้ำหนักด้านบนที่ใช้งานได้ ทั้งนี้ขนาดฐานรากหรือเสาเข็มต้องได้รับการออกแบบโดยผู้ชำนาญหรือวิศวกร เพื่อให้มั่นใจว่าพื้นของเราจะไม่ทรุดตัวเมื่อใช้งาน การเลือกใช้เสาเข็มหรือฐานรากต้องคำนึงความเหมาะสมของพื้นที่ทำงานและงบประมาณ การวางโครงสร้างของพื้นรับไม้เทียมบนพื้นดินโดนตรงไม่สามารถทำได้ โครงสร้างพื้นอาจมีการทรุดตัว ทำให้พื้นไม้เทียมเคลื่อนตัวและหลุดออกจากตง ส่งผลต่อการใช้งานได้
 • ส่วนที่2 โครงสร้างพื้นที่ใช้นรองรับพื้นไม้เทียม เป็นส่วนพื้นที่ใช้รองรับตงรับพื้นไม้เทียม แบ่งเป็นพื้นโครงสร้างเหล็ก และ พื้นโครงสร้างเหล็ก
  • พื้นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นการทำพื้นคอนกรีตหรือพื้นสำเร็จรูป บนฐานรากที่ได้ทำการจัดทำไว้ ข้อดีของพื้นโครงสร้างเหล็ก คือมีความแข็งแรง ไม่ให้ตัว นิยมใช้บนทำพื้นรอบบ้านและอาคาร พื้นทางเดิน และพื้นรอบสระว่ายน้ำ
  • วิธีการเตรียมพื้นคอนกรีตสำหรับรองรับพื้นไม้เทียม
   • กำหนดชนิดพื้นคอนกรีตที่ต้องการ โดยมีให้เลือกทั้งแบบพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กและแผ่นพื้นสำเร็จรูป โดยพื้นสำเร็จรูปจะมีความรวดเร็วในการทำงานมากกว่า พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กต้องทำการออกแบบความหนาของพื้นเพื่อรองรับน้ำหนักโดยวิศวกร สำหรับพื้นสำเร็จรูปใช้ค่าการรับน้ำหนักที่ต้องการในการกำหนดสเปคจากโรงงานผู้ผลิต
   • กำหนดแนวของพื้นคอนกรีตที่ต้องการ ในการรองรับพื้นไม้เทียม  จากนั้นทำการกำหนดกำหนดระดับความสูงของพื้นคอนกรีตที่ต้องการโดยเผื่อความสูงของตงรับพื้นไม้ บวกด้วยความหนาของพื้นไม้ เป็นระดับที่ต้องการ
   • กำหนดทิศทางลาดเอียง (Slope) ของพื้นคอนกรีตให้อยู่ในทิศทางที่ต้องการเป็นแนวการไหลของน้ำ กรณีไม่ทำระดับลาดเอียง ทำให้น้ำขังบนพื้นคอนกรีตด้านล่างพื้นไม้เทียมได้
   • ทำการตรวจสอบระดับ Slope และความเรียบของผิวหน้า ว่าได้ตามกำหนดหรือไม่ ผิวหน้าคอนกรีตต้องได้ระดับและเรียบสม่ำเสมอ เพื่อให้การตงรับพื้นไม้เทียมได้ระดับ
   • กำหนดทิศทางการวางตงรับพื้นไม้เทียม (ตงไม้เทียมมีระยะห่างแนะนำประมาณ 30-35CM ขึ้นกับข้อแนะนำของผู้ผลิตพื้นไม้เทียม)
   • ติดตั้งตงไม้เทียมบนโครงสร้างพื้นคอนกรีตที่เตรียมไว้ ทำการยึดตงด้วยพุกยึดคอนกรีตเข้ากับพื้นคอนกรีต ตรวจสอบความแข็งแรง
   • ดำเนินการติดตั้งพื้นไม้เทียมตามวิธีการติดตั้ง และข้อแนะนำของพื้นไม้เทียมที่เลือก 
  • พื้นโครงสร้างเหล็ก เป็นการใช้เหล็กกล่องหรือเหล็กตัวซีเชื่อมประกอบทำเป็นโครงสร้างพื้น ประกอบด้วยแนวคานหลักและเหล็กรัดรอบแนวพื้น สามารถเชื่อมแนวตงเหล็กให้เป็นแนวระนาบเดียวกับพื้นได้ ข้อดีของพื้นโครงสร้างเหล็กคือ มีความแข็งแรง น้ำหนักเหล็กเบากว่าพื้นคอนกรีตช่วยประหยัดขนาดโครงสร้างฐานราก ติดตั้งได้รวดเร็ว สามารถทำงานในพื้นที่จำกัดได้
  • วิธีการเตรียมพื้นโครงสร้างเหล็กสำหรับรองรับพื้นไม้เทียม
   • กำหนดแบบโครงสร้างเหล็กที่ใช้รับน้ำหนักพื้นที่ต้องการ ทำการออกแบบขนาดเหล็กและระยะการวางเหล็กจากวิศวกรหรือช่างผู้ชำนาญ
   • กำหนดแนวของพื้นโครงสร้างเหล็กที่ต้องการ ในการรองรับพื้นไม้เทียม พื้นโครงสร้างเหล็กสามารถออกแบบให้มีตงเหล็กที่ใช้รองรับพื้นไม้เทียม เชื่อมประกอบขึ้นรูปเป็นแนวเดียวกับพื้นโครงสร้างได้ ช่วยในการประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา โดยแนวตงรับพื้นไม้เทียมควรมีระยะห่างแนะนำประมาณ 30-35 CM
   • ทำการเชื่อมส่วนของพื้นเหล็กโครงสร้างเข้ากับโครงสร้างฐานรากที่เตรียมไว้ ตรวจสอบว่ามีการยึดติดที่แข็งแรง ยึดแน่นเพียงพอต่อการรับน้ำหนัก
   • ทาสีกันสนิมส่วนที่เป็นโครงสร้างเหล็กอย่างน้อย2รอบ  ตรวจสอบว่าการทาสีกันสนิมคลอบคลุมพื้นที่ผิวสัมผัสเหล็ก รอให้สีกันสนิมแห้งสนิท ทิ้งไว้ประมาณ 8-10ชั่วโมง
   • ดำเนินการติดตั้งพื้นไม้เทียมบนตงเหล็กตามวิธีการติดตั้ง และข้อแนะนำของพื้นไม้เทียมที่เลือก

สรุปการเตรียมพื้นก่อนปูพื้นไม้เทียม ควรเลือกพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือพื้นโครงสร้างเหล็ก 

ลำดับแรกต้องคำนึงถึงสภาพพื้นที่ในการทำงาน กรณีพื้นเดิมไม่มีการเทโครงสร้างพื้นคอนกรีตเตรียมไว้ การลงเสาเข็มหรือฐานรากเป็นขั้นตอนที่ยากและมีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งมีความจำเป็นเพื่อป้องกันพื้นภายนอกทรุดตัว เมื่อกำหนดงบการทำฐานรากแล้ว ค่อยตัดสินใจเลือกพื้นโครงสร้าง

พื้นคอนกรีตเหมาะกับงานที่มีงบประมาณ ต้องการความแข็งแรง ใช้งานได้ในระยะยาว แบบการก่อสร้างไม่มีการเปลี่ยนแปลง ต้องการพื้นโครงสร้างที่ไม่มีปัญหาเรื่องสนิมในระยะยาว นิยมใช้กับพื้นรอบสระว่ายน้ำ และพื้นส่วนพักผ่อนภายนอก 

พื้นโครงสร้างเหล็กเป็นส่วนโครงสร้างต่อเติมงานพื้นภายนอก เหมาะกับงานที่มีงบประมาณจำกัด โครงสร้างเหล็กมีน้ำหนักเบา ช่วยประหยัดโครงสร้างฐานราก การออกแบบการประกอบพื้นโครงสร้างเหล็กกับตงเหล็กรับพื้นไม้ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและมีความรวดเร็วมากกว่า (พื้นคอนกรีตต้องเสริมตงรับพื้นไม้ด้านบน) กรณีพื้นต้องการกำหนดแบบให้มีระดับสูงต่ำ โครงสร้างเหล็กตอบโจทย์การออกแบบได้มากกว่า   

ตอบโจทย์ด้านการออกแบบและการใช้งาน
INSPIRE by FloorD
093-1858-333 Iine@ floord
รวมโปรพื้นไม้รวมติดตั้ง คลิก

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้