ออกแบบพื้นสวยพื้นกระเบื้องยางลายก้างปลา ข้อแนะนำก่อนปูพื้น

Last updated: 17 ส.ค. 2566  |  13413 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ปูกระเบื้องยางก้างปลาด้วยกระเบื้องยางคลิกล็อคspc

ทำความรู้จักพื้นกระเบื้องยางปูรูปแบบลายก้างปลา

 • พื้นกระเบื้องยางลายก้างปลาเป็นที่นิยมเพิ่มขึ้น มีรูปแบบที่สวยงามโดดเด่นแปลกตา การปูพื้นกระเบื้องยางแบบก้างปลา สามารถทำได้โดยใช้พื้นกระเบื้องยางแบบปูกาวซึ่งกระเบื้องยางปูกาวทุกรุ่นสามารถติดตั้งปูแบบก้างปลาได้ และการปูพื้นกระเบื้องยางลายก้างปลาด้วยพื้นกระเบื้องยางแบบคลิกล็อค(ต้องใช้รุ่นที่ผลิตเฉพาะปูแบบลายก้างปลาเท่านั้น ซึ่งจะมีแบบร่องคลิกซ้ายและแบบร่องคลิกขวาในแต่ละกล่อง แบบละ50%)
 • ช่างปูต้องมีความชำนาญติดตั้งเฉพาะพื้นก้างปลาได้ เนื่องจากเป็นการปูพื้นเป็นการปูสลับแนวและสลับร่องคลิก ถ้าช่างติดตั้งไม่ชำนาญในการติด จะทำให้รูปแบบก้างปลาไม่ชิดสนิท และการเข้าเศษมุมห้องและริมผนังไม่สวยงาม 
 • กระเบื้องยางลายก้างปลาเป็นการนำพื้นกระเบื้องยางรุ่นปูกาวและพื้นกระเบื้องยางSPCคลิกล็อคมาปูแบบทิศทางลายก้างปลา ทิศทางการปูและการต่อแผ่นแบบก้างปลา ทำให้ลายไม้ของกระเบื้องยางลายก้างปลาโดดเด่นสวยงาม แตกต่างกับการปูพื้นกระเบื้องยางรูปแบบทั่วไป

 

การออกแแบบพื้นกระเบื้องยาง การปูพื้นกระเบื้องยางปัจจุบันมี 4 รูปแบบ 

 • รูปแบบการปูแบบปล่อยไหล (Random) เป็นการปูปล่อยแนวแผ่นไปจนถึงขอบผนัง จากนั้นนำเศษที่เหลือแนวจากขอบผนังมาขึ้นแนวใหม่ แนวต่อของแผ่นแต่ละแถวจะขยับเลื่อนไม่ตรงแนวกัน (เป็นที่นิยมเพราะมีเศษจากการสูญเสียน้อยที่สุด 5%
 • รูปแบบการปูแบบล้ายก้างปลา (Herringbone) เป็นการปูแนวแทยงให้หัวแผ่นของแต่ละแถวสัมผัสข้างแผ่นสลับไปมา ดูเหมือนลักษณะของแนวก้างปลา ด้วยความที่แนวการปูแปลกตาโดเด่น เป็นที่นิยมออกแบบเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน (มีเศษจากการสูญเสีย 15%)


 • รูปแบบการปูแบบก่ออิฐสองแถว เป็นการกำหนดแนวการต่อแผ่นของแถวถัดไปให้มีรอยต่อที่กึ่งกลางแผ่น (มีเศษจากการสูญเสีย 12%) 
 • รูปแบบการปูแบบก่ออิฐสามแถว (ก่อแบบขั้นบันได) เป็นการกำหนดแนวรอยต่อของแผ่นของแถวที่สองและแถวที่สามให้อยู่ในแนว 1/3 และ 2/3 ของแผ่น เมื่อติดตั้งเสร็จจะเห็นแนวรอยต่อเป็นลักษณะเหมือนขั้นบันได (รูปแบบนี้มีความสวยงาม เป็นที่นิยม มีเศษจากการสูญเสีย 7%) 

ข้อจำกัดของพื้นกระเบื้องยางที่นำมาปูลายก้างปลา 

 • ขนาดของกระเบื้องยางต้องมีความกว้างและความยาวเท่ากันทุกแผ่น เพื่อให้สามารถจัดวางทิศทางเรียงแผ่นแบบลายก้างปลาได้ 
 • พื้นกระเบื้องยางที่นำมาปูลายก้างปลา หัวแผ่นและข้างแผ่นของกระเบื้องยางต้องเรียบและได้ฉาก สามารถปูชนชิดหัวแผ่นกับข้างแผ่นกระเบื้องยางได้สนิท
  • พื้นที่นิยมใช้ปูกระเบื้องยางลายก้างปลา ส่วนใหญ่เป็นกระเบื้องยางรุ่นปูกาว หาซื้อได้ง่ายและมีราคาถูก ข้างแผ่นและหัวแผ่นเรียบตรงไม่มีร่องคลิกปูวางชนได้สนิท 
  • การปูพื้นกระเบื้องยางลายก้างปลาด้วยพื้นกระเบื้องยางคลิกล็อค ต้องใช้รุ่นที่มีการผลิตเฉพาะ ให้คลิกของหัวแผ่นเข้ากับข้างแผ่นกระเบื้องยางได้ นอกจากนั้นร่องคลิกต้องผลิตให้มี2ด้าน ร่องคลิกซ้ายและร่องคลิกขวา ไม่สามารถใช้ร่องคลิกด้านเดียวปูกระเบื้องยางลายก้างปลาได้ โดยแบ่งสัดส่วนการสั่งซ้ายและขวาอย่างละ50%ของพื้นที่ปู
  • ปริมาณการสั่งพื้นกระเบื้องยางลายก้างปลาต้องเผื่อการสูญเสียจากการตัดเศษมากกว่าพื้นทั่วไปโดยเผื่อการสูญเสียประมาณ 15% 
 • ปัจจุบันพื้นกระเบื้องยางคลิกล็อคที่ผลิตสำหรับปูรูปแบบลายก้างปลา เป็นพื้นกระเบื้องยางคลิกล็อคSPCเท่านั้น พื้นกระเบื้องยางคลิกล็อคLVTยังไม่มีผลิต ถ้าต้องการใช้พื้นกระเบื้องยางLVTลายก้างปลาต้องใช้รุ่นปูกาวความหนา2-3mmปูแบบติดกาวเท่านั้น พื้นกระเบื้องยางSPCต่างกับพื้นกระเบื้องยางLVTอย่างไร คลิก

 

การปูกระเบื้องยางลายก้างปลาแบ่งตามรูปแบบชนิดพื้นและวิธีการปูได้ 2 แบบ

 1. ปูกระเบื้องยางลายก้างปลาด้วยกระเบื้องยางปูกาว เป็นที่นิยมเพราะพื้นกระเบื้องยางปูกาวหาซื้อได้ง่ายและมีราคาถูก กระเบื้องยางลายไม้ปูกาวมีความหนา2-3mm ข้างแผ่นมีความเรียบตัดตรงเสมอ สามารถปูรูปแบบลายก้างปลาทับพื้นเดิมได้ทันที แตกต่างกับการปูกระเบื้องยางลายก้างปลาด้วยพื้นกระเบื้องยางคลิกล็อค ที่ต้องสั่งผลิตกระเบื้องยางคลิกล็อคเฉพาะรุ่นที่ปูลายก้างปลาได้เท่านั้น

 • ข้อดีของการปูกระเบื้องยางลายก้างปลาด้วยกระเบื้องยางปูกาว สามารถใช้กระเบื้องยางปูกาวรุ่นทั่วไปมาติดตั้งแบบลายก้างปลาได้โดยไม่ต้องสั่งผลิต ราคากระเบื้องยางปูกาวที่นำมาปูแบบลายก้างปลามีราคาถูกกว่ากระเบื้องยางคลิกล็อคที่เป็นรุ่นสั่งผลิต
 • ข้อจำกัดของการปูกระเบื้องยางลายก้างปลาด้วยกระเบื้องยางปูกาว ระดับพื้นเดิมก่อนปูต้องมีความเรียบเพื่อให้พื้นกระเบื้องยางหลังปูมองเห็นไม่เป็นคลื่นตามพื้นเดิม และกระเบื้องยางปูกาวมีการขยายตัวและหดตัวเพื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง อาจทำให้มีระยะห่างรอยต่อเมื่อกระเบื้องยางหดตัวได้
 • วิธีการเตรียมพื้นก่อนปูกระเบื้องยางลายก้างปลาด้วยกระเบื้องยางปูกาว พื้นชั้นล่างต้องเป็นพื้นกระเบื้องและพื้นซิเมนต์ขัดมันเท่านั้น การปูกระเบื้องยางลายก้างปลาด้วยกระเบื้องยางปูกาวเป็นการปูทับพื้นชั้นล่าง วางเรียงกันแบบทิศทางลายก้างปลา ยึดติดกับพื้นชั้นล่างด้วยกาวขาว สำหรับพื้นกระเบื้องพื้นกระเบื้องต้องยึดตัดแน่นไม่หลุดร่อน สำหรับพื้นที่มีการเว้นร่องยาแนวต้องทำการโป๊เก็บปูนร่องยาแนวก่อนปูเพื่อให้พื้นหลังปูมีความเรียบสม่ำเสมอไม่เห็นรอยร่องยาแนวเดิม สำหรับพื้นปูนใหม่พื้นต้องเป็นพื้นซิเมนต์ขัดมันมีความแข็งแรง ไม่เป็นฝุ่นและมีความเรียบสม่ำเสมอ


2. ปูกระเบื้องยางลายก้างปลาด้วยกระเบื้องยางคลิกล็อคSPC ปัจจุบันผลิตได้เฉพาะกระเบื้องยางลายไม้SPC มีความหนา5mmรวมโฟมEVAติดใต้แผ่น การติดตั้งทำได้ง่ายโดยไม่ต้องเตรียมระดับพื้นและความเรียบพื้นเท่าการติดตั้งแบบปูกาว ติดตั้งด้วยการปูทับพื้นกระเบื้องเดิมและพื้นซิเมนต์ขัดหยาบโดยไม่ต้องติดกาว กระเบื้องยางคลิกล็อคลายก้างปลาพื้นจะยึดติดกันแน่นด้วยคลิกล็อครอบตัวแผ่น *** กระเบื้องยางSPCคลิกล็อคต้องเป็นรุ่นสำหรับปูลายก้างปลาเท่านั้น รุ่นทั่วไปไม่สามารถปูลายก้างปลาได้

 • ข้อดีของการปูกระเบื้องยางลายก้างปลาด้วยกระเบื้องยางคลิกล็อคSPC ติดตั้งรวดเร็วด้วยระบบคลิกล็อคโดยไม่ต้องติดกาว การรื้อแผ่นกระเบื้องยางเพื่อซ่อมแซมทำได้ง่ายโดยไม่กระทบพื้นชั้นล่าง กระเบื้องยางลายก้างปลาแบบคลิกล็อคตัวแผ่นเป็นกระเบื้องยางSPC(Stone Plastic Composite)ตัวแผ่นไม่ขยายและหดตัวเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง มีความแข็งแรง
 • ข้อจำกัดของการปูกระเบื้องยางลายก้างปลาด้วยกระเบื้องยางคลิกล็อค ปัจจุบันพื้นกระเบื้องยางคลิกล็อคลายก้างปลามีผู้ผลิตและนำเข้าไม่มาก หาซื้อได้ยากและมีราคาสูงกว่ารุ่นทั่วไป การสั่งผลิตต้องสั่งกระเบื้องยางคลิกรุ่นพิเศษที่มีร่องคลิกแบบซ้ายและร่องขวา
 • วิธีการเตรียมพื้นก่อนปูกระเบื้องยางลายก้างปลาคลิกล็อค พื้นชั้นล่างเป็นพื้นซิเมนต์ขัดหยาบ พื้นปาร์เก้และพื้นกระเบื้อง สามารถปูทับได้โดยไม่ต้องทำระดับและความเรียบเท่ากับพื้นกระเบื้องยางปูกาว

 

ตอบโจทย์ด้านการใช้งานและการออกแบบงานพื้น
Inspire By FloorD
ชมผลงานพื้นไม้จากผลงานจริงเพื่อสร้างสรรค์ไอเดียในการออกแบบ คลิก

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้