กระเบื้องยางลายไม้ปูกาวปูทับพื้นซิเมนต์ขัดมัน พื้นกระเบื้อง

Last updated: 3 พ.ค. 2564  |  13413 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ปูกระเบื้องยางราคาถูกสำหรับพื้นห้องนอน

คุณสมบัติของพื้นกระเบื้องยางลายไม้ปูกาว

 • พื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบปูกาว ตัวแผ่นทำมาจากPVC100% มีคุณสมบัติป้องกันน้ำและกันปลวก มีความทนต่อรอยขีดข่วนและแรงกระแทกสูง
 • พื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบปูกาวมีความหนา 2มิลและ3มิล ความหนาชั้นลายไม้รวมชั้นป้องกันรอยขีดข่วน (Wear Layer) 0.3 mm ซึ่งเป็นชั้นสำหรับป้องกันรอยขีดข่วนและแรงกระแทก
 • การติดพื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบปูกาว ต้องติดตั้งทับพื้นปูนซิเมนต์ขัดมันหรือพื้นกระเบื้องเท่านั้น ยึดติดพื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบปูกาวกับพื้นด้วยกาวขาว ต้องระวังเรื่องอุณหภูมิระหว่างติดตั้งเนื่องจากกระเบื้องยางลายไม้ระบบปูกาวมีความยืดหดตัวสูง
 • พื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบปูกาวราคารวมติดตั้ง 330-380 บาทต่อตร.ม. รวมตรวจพื้นที่หน้างานและแนะนำการเตรียมพื้นก่อนติดตั้ง
 • กระเบื้องยางลายไม้ปูกาวมีราคาถูกกว่ากระเบื้องยางลายไม้คลิกล็อค เหมาะกับพื้นสำนักงานที่มีพื้นที่ และมีงบประมาณที่จำกัด เรามาดูข้อแตกต่างระหว่างพื้นกระเบื้องยางปูกาวกับพื้นกระเบื้องยางคลิกล็อค เปรียบเทียบข้อดีของพื้นทั้งสองชนิด

 
 
 
เปรียบเทียบคุณสมบัติ ของพื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบคลิกล็อคและพื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบปูกาว
 • พื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบคลิกล็อค ติดด้วยระบบคลิกล็อคระหว่างแผ่น พื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบคลิกล็อคปูทับพื้นใหม่ที่เป็นพื้นซิเมนต์ขัดหยาบได้โดยไม่ต้องขัดมัน หรือปูทับบนพื้นกระเบื้องเดิมได้ทันทีโดยไม่ต้องทำการรื้อพื้นกระเบื้องเดิมทิ้ง เหมาะสำหรับงานรีโนเวทพื้นกระเบื้อง
 • พื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบปูกาว ติดตั้งด้วยการปูทับพื้นซิเมนต์ขัดมันและพื้นกระเบื้อง ยึดติดแผ่นพื้นกระเบื้องยางลายไม้ปูกาวด้วยกาวขาวทับพื้นชั้นล่าง โดยพื้นชั้นล่างต้องมีความแข็งแรงของผิวหน้าเพียงพอไม่หลุดร่อนหรือเป็นฝุ่นเพราะจะทำให้แผ่นพื้นกระเบื้องยางลายไม้ปูกาวไม่ยึดติดกับพื้นชั้นล่าง
 • เปรียบเทียบด้านการขยายตัวและหดตัวเมื่ออุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลง พื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบคลิกล็อค จะมีการยืดขยายและหดตัวน้อยกว่าพื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบปูกาว จากความหนาที่มากกว่าของพื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบคลิกล็อคที่มีความหนา 4-5มิลลิเมตร ส่วนพื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบปูกาวมีความหนา 2-3มิลลิเมตร นอกจากนั้นพื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบคลิกล็อค การประสานกันระหว่างแผ่นด้วยระบบคลิกล็อคช่วยลดการยืดหดขยายตัวของพื้นกระเบื้องยางระบบคลิกล็อคได้ดีกว่าพื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบปูกาว เพราะพื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบปูกาวเวลาติดตั้งแต่ละแผ่นเป็นอิสระต่อกัน ทำให้พื้นกระเบื้องยางระบบปูกาว เมื่อยืดขยายตัวหดตัวจะไม่มีอะไรมายึดดั้งระหว่างตัวแผ่น ทำให้การขยายตัวและหดตัวมากกว่า ซึ่งจะมองเห็นชัดกว่าพื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบคลิกล็อค
 • เปรียบเทียบด้านการติดตั้ง พื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบคลิกล็อคติดตั้งได้สะดวกกว่าพื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบปูกาว เพราะไม่ต้องเสียเวลาในการเตรียมพื้นที่ก่อนติดตั้ง พื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบคลิกล็อค สามารถติดตั้งได้ด้วยการปูบนพื้นซิเมนต์ขัดหยาบและพื้นกระเบื้อง ต่างกับพื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบปูกาวที่ต้องติดตั้งบนพื้นซิเมนต์ขัดมันและพื้นกระเบื้องเท่านั้น พื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบคลิกล็อคติดตั้งด้วยระบบคลิกล็อคระหว่างแผ่น ใช้น้ำหนักตัวแผ่นในการยึดประสานด้วยการปูทับพื้นซิเมนต์และพื้นกระเบื้อง พื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบปูกาวติดตั้งด้วยการทากาวระหว่างแผ่นกับพื้นชั้นล่าง ความรวดเร็วในการติดตั้งสำหรับช่างที่มีความชำนาญ การติดตั้งพื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบคลิกล็อคจะมีความเร็วในการติดตั้งที่ใกล้เคียงกัน (ประมาณ 200 ตารางเมตรต่อวันต่อชุด)
 • เปรียบเทียบด้านราคา พื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบปูกาวมีราคาถูกกว่าพื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบคลิกล็อค มาจากความหนาของพื้นกระเบื้องยางที่แตกต่างกัน พื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบคลิกล็อคมีความหนาที่4-5มิลลิเมตร ราคาพื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบคลิกล็อครวมติดตั้ง 460-680 บาทต่อตารางเมตรขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกใช้ พื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบปูกาวมีความหนาที่2-3มิลลิเมตร ราคาพื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบปูกาวรวมติดตั้ง 330-440 บาทต่อตารางเมตรขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกใช้
 • เปรียบเทียบด้านความคงทนและการป้องกันรอยขีดข่วน คุณสมบัติของพื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบปูกาวป้องกันแรงกระแทกและป้องกันรอยขีดข่วนได้ดีเท่ากับพื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบคลิกล็อค ด้วยวัสดุที่ทำจากไวนิลคุณภาพสูงเหมือนกัน โดยทั้งสองรุ่นสามารถป้องกันน้ำและปลวกได้100%เหมือนกัน

 การตรวจสอบพื้นก่อนติดตั้งพื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบปูกาว

กระเบื้องยางลายไม้ระบบปูกาวเป็นการปูทับพื้นชั้นล่างยึดติดด้วยกาว พื้นชั้นล่างต้องมีความแข็งแรงผิวหน้าพื้นชั้นล่างไม่หลุดร่อนหรือเป็นฝุ่น ต้องตรวจสอบพื้นให้แน่ใจว่าพื้นกระเบื้องยางที่ติดตั้งเสร็จแล้ว ยึดติดแน่นไม่หลุดร่อนในภายหลัง

1. ติดตั้งพื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบปูกาวทับพื้นซิเมนต์ขัดมันที่เป็นพื้นใหม่ ทำการตรวจสอบ 3 ส่วนคือ

1.1 ตรวจสอบความชื้นก่อนติดตั้ง ค่าความชื้นของพื้นก่อนติดตั้งต้องมีความชื้นไม่เกิน5% จากค่าผลทดสอบเครื่องวัดความชื้น

1.2 ตรวจสอบระดับก่อนติดตั้ง ทำการตรวจสอบโดยเครื่องวัดระดับเลเซอร์หรือไม้สามเหลี่ยมวัดระดับ พื้นก่อนติดตั้งพื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบปูกาวต้องมีระดับความเรียบสม่ำเสมอ การปูพื้นกระเบื้องยางระบบปูกาวเป็นการปูพื้นด้วยระบบปูกาวทับพื้นเดิม กรณีพื้นไม่ได้ระดับและไม่เรียบสม่ำเสมอ ทำให้การมองเห็นพื้นกระเบื้องยางลายไม้หลังการติดตั้งมองเห็นเป็นคลื่นได้ โดยเฉพาะเวลาที่มีแสงมากระทบ

1.3 ตรวจสอบความแข็งแรงของผิวหน้าก่อนการติดตั้ง พื้นเดิมก่อนการติดตั้งพื้นกระเบื้องยางลายไม้ต้องมีความแข็งแรง เป็นพื้นซิเมนต์ขัดมันเรียบ ไม่มีการหลุดร่อนของผิวหน้าหรือมีละอองฝุ่นจากผิวหน้า เพื่อให้การยึดติดระหว่างพื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบปูกาวและพื้นซิเมนต์ขัดมันยึดติดได้แน่น ไม่หลุดร่อนหลังการใช้งาน

2. ติดตั้งพื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบปูกาวทับพื้นซิเมนต์ขัดมันที่เป็นพื้นเดิม ทำการตรวจสอบเหมือนข้อ1 เพิ่มเติมคือกรณีกรณีพื้นซิเมนต์ขัดมันเดิมไม่ได้ระดับ ต้องการทำการปรับระดับใหม่โดยการเทปรับระดับและขัดมัน โดยมีข้อควรระวังคือการประสานระหว่างพื้นเทปรับระดับใหม่และพื้นเดิมต้องมีความแข็งแรงและประสานกันได้สนิท100% อีกวิธีการการปรับระดับด้วยการรองพื้นด้วยสมาร์ทบอร์ดหรือวีว่าบอร์ดก่อนการติดตั้งพื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบปูกาว

3. ติดตั้งพื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบปูกาวกับพื้นSelf Leveling กรณีพื้นซิเมนต์เดิมไม่ได้ระดับและต้องการให้พื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบปูกาวมีความเรียบสม่ำเสมอ100% สามารถเลือกใช้วิธีการติดตั้งพื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบปูกาวทับพื้นSelf Levelingได้ โดยพื้น Self Leveling เป็นการใช้ซิเมนต์ปรับระดับแบบไหลตัวง่าย Self Leveling Mortar เทปรับระดับบนพื้นซิเมนต์ขัดหยาบ ซึ่ง Self Leveling Mortar จะไหลปรับระดับด้วยตัวเองด้วยคุณสมบัติพิเศษ ทำให้พื้นได้ระดับ100% ปรับระดับได้ตวามความหนาที่ต้องการ ความหนาปรับระดับของพื้น Self Leveling ที่ปรับได้ขั้นต่ำ 3 มิลลิเมตร กรณีต่ำกว่าพื้นมีโอกาสแตกร้าวเนื่องจากปรับระดับบางเกินไป ข้อจำกัดคือพื้น Self Leveling มีค่าใช้จ่ายสูง ประมาณ 350 บาทต่อตารางเมตรขึ้นไป ขึ้นกับความหนา

4. ติดตั้งพื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบปูกาวทับพื้นกระเบื้องที่เป็นพื้นเดิม พื้นกระเบื้องส่วนใหญ่จะได้ระดับเพราะมีการทำระดับก่อนการติดตั้งพื้นกระเบื้อง และพื้นกระเบื้องมีค่าการป้องกันความชื้นสูง การตรวจสอบความชื้นและระดับพื้นกระเบื้องก่อนการติดตั้งจะทำได้ง่ายกว่าพื้นซิเมนต์ขัดมัน ควรเก็บรอยต่อแผ่นกระเบื้องเดิมด้วยปูนกาวหรือฟุตตี้ที่มีความแข็งแรงสูง เพื่อให้พื้นกระเบื้องยางลายไม้ระบบปูกาวหลังติดตั้งเรียบสม่ำเสมอ มองไม่เห็นรอยต่อระหว่างแผ่นกระเบื้อง ชมแบบ

พื้นกระเบื้องยางลายไม้ปูกาวกับพื้นห้องพัก คลิก

ชมผลงานพื้นกระเบื้องยาง พื้นไม้ลามิเนต และบันได คลิก

Inspire By FloorD

Id line floor.d

088-3330988 , 089-8504638

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้